20-08-2011

Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El” Faptele Apostolilor 10:38.

Lucrarea noastră este clar definită. Așa după cum Tatăl a trimis pe singurul Său Fiu în lumea noastră, tot așa ne trimite Hristos  pe noi, ucenicii Săi, ca lucrători misionari medicali. În îndeplinirea acestei misiuni înalte și sfinte, trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Mintea sau judecata nimănui nu trebuie să fie criteriul  pentru ceea ce constituie veritabila lucrare misionară medicală…

Adevărata lucrarea misionară medicală este de origine cerească. Ea nu a fost inițiată de nici o persoană  de pe pământ. Dar în legătură cu această lucrare vedem atât de multe care dezonorează pe Dumnezeu încât sunt instruită să spun,  Lucrarea misionară medicală este de origine divină și are cea mai glorioasă misiune de îndeplinit. Cei care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu vor  reprezenta caracterul lui Hristos la fel de sigur cum Hristos  a reprezentat caracterul Tatălui pe când era pe pământ.

Sunt instruită să spun că Dumnezeu va curăți lucrarea misionară medicală de orice pată lumească și o va înălța pentru a sta la poziția sa adevărată în fața lumii. Când planuri care pun în primejdie suflete sunt puse în legătură cu acestă lucrare, influența ei este distrusă. Acesta este motivul pentru care în continuarea lucrării misionare medicale au apărut multe  încurcături care cer  o atentă luare în considerație.

Nimic nu ne va ajuta mai mult în acest stadiu al lucrării noastre decât să înțelegem și să îndeplinim misiunea celui mai mare Misionar Medical care a umblat vreodată pe pământ; nimic nu ne va ajuta mai mult să realizăm cît de sfânt este acest tip  de lucrare și cât de perfect corespunde cu lucrarea de-o viață a Marelui Misionar. Scopul misiunii noastreeste același cu scopul misiunii lui Hristos. De ce a trimis Dumnezeu pe Fiul Său într-o lume căzută? Pentru a face cunoscut și a demonstra omenirii dragostea Sa pentru ei. Hristos a venit ca Mântuitor. În tot cursul misiunii Sale El avea să scoată în evidență misiunea Sa de a salva pe păcătoși. – Lucrarea medicală, 24.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s