30-08-2011

ʺŞi am auzit un glas din cer, care zicea: «Scrie: Ferice de acum încolo de morţii, cari mor în Domnul!» -«Da», zice Duhul; «ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!»ʺ Apocalipsa 14:13.

Lumină abundentă a fost dată poporului nostru în aceste zile de pe urmă. Indiferent dacă viața mea va fi cruțată sau nu, scrierile mele vor vorbi mereu și lucrarea lor va continua cât va mai fi timp.  Scrierile mele sunt arhivate în birou, și chiar dacă nu voi mai trăi, aceste cuvinte care mi-au fost date de Domnul vor avea încă viață și vor vorbi poporului. Dar puterea îmi este încă cruțată și sper să continui să fac lucrarea mea folositoare.  Ar fi posibil să trăiesc până la venirea Domnului; dar dacă nu va fi așa, am încredere că se va spune despre mine:  «Ferice de acum încolo de morţii, cari mor în Domnul!» -«Da», zice Duhul; «ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!». …

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mă asigură de dragostea Lui, și că zi după zi am conducerea Lui. Sunt foarte ocupată  cu scrisul. Dimineața devreme și seara târziu scriu despre aspectele pe care Dumnezeu le deschide înaintea mea. Sarcina lucrării mele este de a pregăti un popor care să stea în ziua Domnului. Făgăduința lui Hristos este sigură. Nu mai este mult timp. Trebuie să lucrăm și să veghem și să așteptăm pe Domnul Isus. Suntem chemați să fim statornici, de neclintit, sporind totdeauna  în lucrarea Domnului. Toate speranțele noastre își au temelia în Hristos.

Analizează poporul nostru trecutul, prezentul și viitorul așa cum se dezvăluie în fața lumii? Țin ei seama de soliile de avertizare care le-au fost date? Suntem noi cât se poate de preocupați ca viețile noastre să reflecte asemănarea divină? Aceasta trebuie să fie experiența tuturor celor care se alătură celor ce sunt spălați și albiți în sângele Mielului. Ei trebuie să fie îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Numele Său trebuie să fie scris pe frunțile lor. – Mesaje selectate 1:55, 56.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s