08-08-2011

ʺDeci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristosʺ  1 Ioan 1:3.

Lucrarea începută în slăbiciune și anonimat a continuat să crească și să fie tot mai puternică. Casele de editură și misiunile din multe țări dovedesc dezvoltarea ei. În locul primei ediții a publicației noastre, care fusese transportată la poștă într-o pătură, acum, din birourile caselor de editură erau expediate lunar sute de mii de exemplare de publicații periodice diferite. Mâna lui Dumnezeu a condus lucrarea Sa la prosperitate și a dezvoltat-o.

Povestirea vieții mele de mai târziu va cuprinde istoricul multora dintre instituțiile care s-au ridicat în mijlocul nostru și care au avut o strânsă legătură cu activitatea mea de o viață. Pentru înființarea și dezvoltarea acestor insituții, soțul meu și cu mine am lucrat prin mesajele noastre scrise și rostite. A aminti, chiar și numai pe scurt experiențele  din acei ani activi și plini de evenimente, ar depăși cu mult limitele acestei schițe. eforturile lui Satana de a împiedeca lucrarea și de a-i distruge pe lucrători nu au încetat nici o clipă, dar  Dumnezeu S-a îngrijit atât de slujitori cât și de lucrarea Sa.

Când retrăiesc istoria noastră,  parcurgând fiecare pas al progresului până în situația de acum, pot spune: Lăudat să fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Domnul, sunt plină de uimire și de încredere în conducerea lui Hristos. Nu avem a ne teme de nimic  pentru viitor, decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul și lecțiile pe care ni le-a oferit El în istoria noastră.

Noi suntem datori față de Dumnezeu să folosom fiecare avantaj cu care ne-a înzestrat pentru a înfrumuseța adevărul prin sfințenia caracterului și pentru a le transmite soliile de avertizare, de mângâiere, de speranță și dragoste tuturor celor care se află în întunericul rătăcirii și al păcatului.  – Schițe din viața mea, 2004, p. 184, 185.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s