17-08-2011

ʺSă credeţi că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris şi prea iubitul nostru frate Pavel, după înţelepciunea dată lui, ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.ʺ 2 Petru 3: 15, 16.

Domnul va face cu siguranță lucruri mari pentru noi, dacă vom flămânzi și înseta după neprihănire. Noi suntem cumpărați, suntem proprietatea lui Isus Hristos. Nu trebuie să ne pierdem devotamentul, nici consacrarea. Suntem în conflict cu rătăcirile și amăgirile care trebuie  gonite din mintea celor care nu au acționat în conformitate cu lumina pe care o au deja. Adevărul Bibliei este unica noastră siguranță.

Știu și înțeleg  că trebuie să fim întemeiați în credință, în lumina adevărului dat nouă în experiența noastră de la început. Pe atunci rătăciri după rătăciri se îngrămădeau asupra noastră și pastori și doctori au adus noi doctrine. Noi cercetam Scripturile cu multă rugăciune și Duhul Sfânt ne  aducea adevărul în minte.  Câteodată nopți întregi erau dedicate cercetării Scripturilor, cerând sincer călăuzirea lui Dumnezeu. Grupe de femei și bărbați  sinceri și   devotați se adunau pentru acest scop. Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea și mi se îngăduia să explic în mod clar ce era adevărat și ce era rătăcire.

Pe măsură ce punctele credinței noastre au fost astfel stabilite, picioarele noastre au fost puse pe o temelie solidă.  Noi am acceptat adevărul punct cu punct, având dovada Duhului Sfânt. Eram luată în viziune și mi se dădeau explicații. Mi s-au dat ilustrații despre lucrurile cerești și  despre sanctuar, așa încât am fost așezați acolo unde lumina strălucea asupra noastră în raze clare, distincte.

Toate aceste adevăruri sunt imortalizate în scrierile mele. Domnul nu neagă niciodată Cuvântul Său.  Oamenii pot face tot felul de scheme, și dușmanul va căuta să înșele sufletele de la adevăr, dar toți cei care cred că Domnul a vorbit prin sora White și i-a dat o solie, vor fi în siguranță, apărați de multe amăgiri care vor veni în aceste zile de pe urmă. – Manuscris, 760: 22,23.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s