14-08-2011

ʺFiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristosʺ Efeseni 2:20.

Nu lăsați pe nimeni să intre în lucrarea de demolare a temeliilor adevărului care ne-a făcut ceea ce suntem. Dumnezeu a condus poporul său pas cu pas, deși erau capcane și rătăciri peste tot. Sub călăuzirea minunată a unui clar  ʺAșa zice Domnulʺ, a fost stabilit un adevăr care a trecut testul încercării. Când oameni se ridică și încearcă să atragă și discipoli după ei, confruntați-i cu adevărurile care au fost încercate ca prin foc.

ʺÎngerului Bisericii din Sardes, scrie -i: «Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine»ʺ Apocalipsa 3:1-3.

Cei care caută să înlăture vechile pietre de hotar nu sunt statornici; ei nu-și amintesc cum au prrimit și auzit. Cei care încearcă să introducă teorii care ar muta stâlpii credinței noastre cu privire la sanctuar sau privind personalitatea lui Dumnezeu sau alui Hristos sunt orbi. Ei caută să introducă incertitudini și de a lăsa poporul lui Dumnezeu în derivă, fără ancoră.

Cei care declară a se identifica cu solia pe care ne-a dat-o Dumnezeuar trebui să aibă percepții spirituale fine și complete, pentru ca să poată distinge adevărul de rătăcire. Cuvântul vorbit de solul lui Dumnezeu este ʺTreziți străjerii.ʺ Dacă oamenii vor discerne spiritul soliilor și se vor  strădui să descopere din ce sursă provin, Domnul Dumnezeul lui Israel îi va păzi de a fi duși în rătăcire. – Manuscris, 760:9, 10.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s