26-08-2011

ʺV-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este dela început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămîne în voi, şi aţi biruit pe cel răuʺ 1 Ioan 2:14.

Părinții pot înțelege că deoarece urmează înstrucțiunile lui Dumnezeu în formarea copiilor lor, vor primi ajutor de sus. Ei primesc mare avantaj; pentru că pe măsură ce predau, învață și ei. Copiii lor vor realiza biruințe prin cunoștințele pe care le-au dobândit ținând calea Domnului. Ei sunt făcuți în stare să biruiască tendințele spre rău, naturale și moștenite . Stabilind un exemplu de bunătate și răbdare, formând caracterele copiilor lor după Modelul divin, mamele și tații  devin calificați pentru a ajuta tineretul din afara caselor lor.

Părinți, este lucrarea voastră aceea de a dezvolta în copii răbdare, statornicie și dragoste adevărată. Tratând corect copiii dați vouă de Dumnezeu, îi ajutați să pună temelia unor caractere pure, bine echilibrate. Insuflați astfel în mințile lor principiile pe care le vor urma într-o zi în propriile lor familii. Efectul  eforturilor voastre bine  direcționate vor fi văzute când vor conduce casele lor în calea Domnului.

Ferice familia în care tatăl și mama s-au predat lui Dumnezeu pentru a face voia Lui! O familie bine ordonată și bine disciplinată spune mai mult în favoarea creștinismului decât toate predicile. O astfel de familie oferă dovada că părinții au avut succes urmând  îndrumările lui Dumnezeu și copiii lor Îi vor sluji în biserică. Influența lor crește, pentru că pe măsură ce dau, primesc pentru a da din nou. Tatăl și mama găsesc ajutoare în copiii lor, care dau și altora din îndrumările primite în cămin. Cartierul în care trăiesc este ajutat pentru că acolo au devenit mai bogați și pentru acum și pentru veșnicie. Întreaga familie este angajată în serviciul Maestrului; și prin exemplul lor evlavios, alții sunt inspirați să fie credincioși și devotați lui Dumnezeu, ocupându-se de turma Lui, turma Lui cea frumoasă. – Review and Herald, 6 iunie, 1899.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s