24-08-2011

ʺÎndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţăʺ 1 Timotei 6:18, 19.

Misiunea bisericii lui Hristos este de a salva păcătoșii care pier. Este de a face cunoscută oamenilor dragostea lui Dumnezeu și de a-i câștiga la Hristos prin eficacitatea acestei iubiri. Adevărul pentru acest timp trebuie dus  până în colțurile cele mai întunecate ale pământului, și această lucrare poate începe acasă.

Urmașii lui Hristos nu trebuie să trăiască vieți egoiste; ci plini de Duhul lui Hristos, ei ar trebui să lucreze în armonie cu El.

El a dat poporului Său un plan pentru strângerea unor sume suficiente pentru ca activitatea să se poată autosusține. Planul lui Dumnezeu prin sistemul zecimii este frumos în simplitatea și egalitatea lui. Toți se pot prinde de acest plan în credință și curaj, pentru că este de origine divină. În el se combină simplitatea și utilitatea, și nu are nevoie de învățare profundă pentru a fi înțeles și îndeplinit.

Toți  pot simți că pot îndeplini o parte din ducerea mai departe a lucrării prețioase de mântuire. Fiecare bărbat, fiecare femeie și fiecare tânăr  poate deveni un administrator  pentru Dumnezeu; și nu ar exista nici o lipsă de mijloace  cu care să ducă mai departe marea lucrare de proclamare a ultimei solii de avertizare [a lumii].

Visteria va fi plină dacă toți adoptă acest sistem și contribuabilii nu vor fi mai săraci. Prin fiecare investiție făcută vor deveni mai legați de cauza adevărului prezent. Ei vor strânge ʺpentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţăʺ (1 Timotei 6:19).

Dacă planul dăruirii sistematice ar fi adoptat de fiecare persoană și adus la îndeplinire întru totul, ar fi o rezervă constantă în visterie. Venitul ar curge în flux constant alimentat de revărsări de izvoare de bunăvoință. – East Michigan Banner, 18 ianuarie, 1905.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s