29-08-2011

ʺCăci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi -o va da, în «ziua aceea», Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui ʺ  2 Timotei 4:6-8.

Nu mă aștept să mai trăiesc mult. Lucrarea mea este aproape gata. Spuneți tinerilor noștri că vreau să-i încurajez prin cuvintele mele în acel mod de viață care va fi cel mai atractiv pentru ființele cerești și că influența lor asupra altora ar putea cea mai înnobilatoare.

În viziune de noapte selectam și puneam deoparte cărți care nu sunt de niciun folos tinerilor. Ar trebui să selctăm pentru ei cărți care îi vor încuraja către cinste în viață și care să-i conducă la deschiderea Cuvântului. Acest lucru mi-a fost prezentat în trecut și m-am gândit să vi-l prezint și să-l fac clar. Nu ne putem permite să le dăm tinerilor lecturi lipsite de valoare. Sunt necesare cărți care sunt o binecuvântare pentru minte și suflet. Aceste lucruri sunt privite cu prea multă ușurință; de aceea poporul nostru trebuie să se familiarizeze cu ceea ce spun.

Nu cred că voi mai avea mărturii pentru popor. Oamenii noștri cu minți puternice știu ce este bun pentru ridicarea și zidirea lucrării. Și cu dragostea lui Dumnezeu în inimile lor, ei au nevoie să meargă tot mai profund în studierea lucrurilor spirituale. Sunt nerăbdătoare ca tinerii noștri să aibă tipul potrivit de lectură; apoi bătrânii îl vor primi și ei. Trebuie să ne ațintim ochii asupra atracției religioase a adevărului. Trebuie să păstrăm mintea și creierul deschise la adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Satana vine atunci când oamenii sunt neatenți. Nu trebuie să ne mulțumim cu faptul că solia a fost prezentată cândva. Trebuie s-o prezentăm iar și iar. – Review and Herald, 15 aprilie 1915.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s