09-12-2011

ʺŞtiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvîntul Meu, şi n-ai tăgăduit Numele Meuʺ Apocalipsa 3:8.

Cei care vor fi biruitori vor fi foarte înălțați înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor Săi. Hristos a promis că va mărturisi numele lor înaintea Tatălui și înaintea îngerilor sfinți din ceruri. El ne-a dat făgăduințe din belșug pentru a ne încuraja să fim biruitori. Martorul  Credincios ne-a dat asigurarea că a pus înaintea noastră o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide.

Celor care caută să fie credincioși lui Dumnezeu le pot fi refuzate multe din privilegiile lumii; drumul de avansare poate fi îngrădit și lucrarea lor poate fi împiedecată de vrăjmașii adevărului; dar nu există  nici o putere care să poată închide ușa de comunicare dintre Dumnezeu și sufletele lor.  Doar creștinul poate închide această ușă prin îngăduirea păcatului, sau prin respingerea luminii cerului. El își poate întoarce urechile de la solia adevărului și în felul acesta să întrerupă legătura dintre Dumnezeu și sufletul Său.

Poți avea urechi și să nu auzi. Poți avea ochi și să nu vezi lumina, nici să nu primești iluminarea pe care Dumnezeu a prevăzut-o pentru tine. Tu poți închide ușa către lumină la fel de eficace ca și fariseii care au închis ușa lui Hristos atunci când El a învățat printre ei. Ei n-au vrut să primească lumina și cunoașterea pe care El a adus-o, pentru că n-a venit în modul în care se așteptau să vină. Hristos era Lumina lumii, și dacă ar fi primit lumina pe care le-a adus-o cu îndurare, ar fi avut ca rezultat mântuirea lor. Dar ei au respins pe Sfântul lui Israel.

Hristos le-a spus că ʺau iubit mai mult întunerecul decît lumina, pentrucă faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească fapteleʺ (Ioan 3:19, 20). El a spus: ʺŞi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţaʺ  (Ioan 5:40). Drumul era deschis; dar prin propriul curs al  acțiunii lor, ei au rupt legătura cu Hristos. Noi putem face același lucru respingând lumina și adevărul. – Review and Herald, 26 martie 1889.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s