04-02-2011

Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” 2 Petru 1:4

Un creştin sănătos este cel care are pe Hristos, speranţa slavei, născut in el. Acesta iubeşte adevărul, puritatea şi sfinţenia şi manifestă vitalitate spirituală, iubind Cuvântul lui Dumnezeu, căutând părtăşie cu cei care sunt familiarizaţi cu Cuvântul, astfel încât să poată prinde fiecare rază de lumină trimisă lor de Dumnezeu, care descoperă pe Hristos şi-L face mai valoros pentru suflet. Cel care are o credinţă sănătoasă descoperă că Hristos este viaţa sufletului, ca un izvor de apă către viaţa veşnică, și își găseşte plăcerea să-şi pună în acord fiecare putere a sufletului ascultării de Domnul Său. Duhul Sfânt, cu influenţa Sa însufleţitoare, va susţine pentru totdeauna un astfel de suflet în dragostea lui Dumnezeu.

Creştinului îi este scris: ”Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea ce este în lume prin pofte. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta, cu fapta cunoştinţa, cu cunoştinţa înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de fraţi, cu dragostea de fraţi iubirea de oameni. Căci dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate. De aceea fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci dacă faceţi lucrul acesta nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”  2 Petru 1:2-11 –  The Review and Herald, 11 decembrie 1894

Acest devoţional este din cartea Ci voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s