02-02-2011

In El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui(…)în dragostea Lui” Efeseni 1:4

Noi trebuie să credem că suntem aleşi de Dumnezeu să fim salvaţi prin exercitarea credinţei, prin harul lui Hristos şi lucrarea Duhului Sfânt. Astfel că trebuie să lăudăm şi să slăvim pe Dumnezeu pentru o aşa minunată manifestare  a favoarei  Sale nemeritate. Dragostea lui Dumnezeu este cea care atrage sufletul la Hristos pentru a fi primit cu îndurare şi prezentat Tatalui Său. Prin lucrarea Duhului Sfânt, relaţia divină dintre Dumnezeu şi păcătos este reînnoită, iar Tatăl ceresc spune”Voi fi pentru ei un Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu. Eu îi voi ierta şi voi revărsa asupra lor bucuria Mea. Ei vor fi pentru Mine o bogăţie deosebită, pentru că acest popor pe care l-am făcut pentru Mine va proclama slava Mea” (vezi Ieremia 30:22; 31:1, 33; Exodul 19:5).

Hristos cheamă sufletele să vină la El şi este în interesul nostru prezent şi veşnic să auzim şi să răspundem chemării. Isus spune”Eu v-am ales pe voi şi nu voi pe Mine”( Ioan 15:16). Deci fie ca toţi ce vor fi chemaţi copii ai lui Dumnezeu să răspundă invitaţiei lui Hristos şi să se așeze acolo unde lumina cerului va străluci asupra lor, acolo unde vor înţelege ceea ce înseamnă a fi ascultători şi împlinitori ai cuvintelor lui Hristos, urmaşi ai Luminii lumiii şi acceptaţi în Cel Preaiubit.

Tot ce ar fi putut face Dumnezeu pentru salvarea omului a fost făcut. Printr-un singur dar bogat El a turnat din belşug comorile cerului. El stăruie, El îndeamnă dar nu va sili pe nimeni să vină la El. El aşteaptă consimțământul voinţei, asfel încît să poată revărsa asupra păcătosului bogăţiile harului Său pregătite pentru el încă de la întemeierea lumii…Domnul nu a dorit ca puterea omului să fie paralizată, ci prin colaborarea cu Dumnezeu omul să poată deveni un agent mai eficient în mâinile Sale. Domnul oferă omului privilegiul parteneriatului cu Sine. – The Messenger, 26 aprilie  1893

Acest devoţional este din cartea Ci voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s