19-02-2011

Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos. (1 Corinteni 2:16)

De îndată ce omul este transformat de adevăr, lucrarea de transformare a caracterului continuă. El are o măsură crescută a înţelegerii devenind un om al ascultării de Dumnezeu. Gândul şi voinţa lui Dumnezeu devin voința lui, și privind constant la Dumnezeu pentru călăuzire devine un om cu o pricepere sporită. Are loc o dezvoltare generală a minţii ce este aşezată fără rezervă sub cârmuirea Duhului lui Dumnezeu.

Aceasta nu este o educaţie unilaterală ce dezvoltă un caracter dezechilibrat, ci se descoperă un caracter dezvoltat armonios. Slăbiciunile datorate caracterului şovăitor și lipsit de putere sunt biruite şi continua devoţiune şi evlavie aduc omul într-o aşa strânsă relaţie cu Isus Hristos încât are gândul lui Hristos. El este una cu Hristos, având siguranță şi putere a principiului și claritate a percepţiei care este acea înţelepciune  care vine de la Dumnezeu, izvorul deplinei lumini şi priceperi.

Harul divin a căzut peste sufletul umil, ascultător, onest, ca Soarele neprihănirii, întărind facultăţile mintale şi transformând în modul cel mai uimitor pe cei care tânjesc să-şi folosească aptitudinile în slujba Maestrului, oricât de mici ar fi, în oameni din ce în ce mai puternici prin ascultare şi practică, și creștere în har şi în cunoaşterea lui Isus Hristos, fiind purtători de multă roadă  în fapte  bune pentru slava lui Dumnezeu. Astfel, oamenii învăţați și cu mari realzări au învățat cele mai preţioase lecţii din preceptele celor pe care lumea iar putea numi neînvățați. Dar, dacă ar avea o înțelegere  mai profundă, ar vedea că aceştia au căpătat cunoştinţa în şcoala cea mai înaltă, chiar în şcoala lui Isus Hristos… Deschiderea Cuvântului lui Dumnezeu este urmată de o remarcabilă fortificare a facultăţilor omului, căci pătrunderea Cuvântului lui Dumnezeu înseamnă aplicarea adevărului divin în inimă, curăţind şi perfecționând sufletul prin acţiunea Duhului Sfânt. – The Review And Herald,  19 iulie 1887

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s