22-02-2011

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri”. (Coloseni 2:10)

 “Și voi sunteți desăvârșiți în El care este Capul oricărei domnii și stăpâniri.”(NKJV)

Tu nu poţi intra în cer cu nicio deformare sau imperfecţiune a caracterului, ci tu trebuie să fii compatibil cu cerul acum, în această viaţă de probă. Dacă vrei să intri în locașul celor neprihăniți când va veni Hristos, atunci trebuie să fii profund mișcat de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să ai o experienţă proprie şi să fii desăvârşit în El care este plinătatea dumnezeirii. Prin puterea îndreptăţitii lui Hristos, noi trebuie să ne îndepărtăm de orice nelegiuire. Trebuie să fie o vie legătură a sufletului cu Răscumpărătorul. Canalul de comunicare trebuie să fie deschis continuu între om şi Dumnezeul său, astfel încât sufletul să poată creşte în har şi în cunoaşterea Domnului.

Dar cât de mulți nu se roagă. Ei se simt sub condamnarea păcatului şi gândesc că nu pot veni la Dumnezeu până când nu fac ceva prin care să-I merite favoarea, sau până când Dumnezeu va uita de păcatele lor. Ei spun”nu pot înălţa mâini sfinte înaintea lui Dumnezeu, fără mânie şi îndoială, astfel că nu pot veni.” Așa încât rămân departe de Hristos şi făcând astfel păcătuiesc tot timpul, pentru că fără El nu putem face decât rău.

De îndată ce păcătuieşti ar trebui să alergi la tronul harului şi să mărturiseşti totul lui Isus. Vei fi plin de durere că ai păcătuit, deoarece prin păcat ţi-ai slăbit spiritualitatea, ai întristat îngerii cerești și ai rănit și zdrobit inima iubitoare a Răscumpărătorului tău. Atunci când ai cerut lui Isus, cu căinţă iertare, crede că El te-a iertat. Nu pune la îndoială mila Lui divină şi nu refuza mângâierea iubirii Sale infinite.

Când copilul tău nu te-a ascultat şi a greşit faţă de tine şi vine cu o inimă frântă să-ţi ceară iertare, ştii ce ai de făcut. Știi cât de repede l-ai atrage către inima ta, asigurându-l că dragostea ta a rămas neschimbată şi că greşeala lui a fost iertată. Eşti tu mai milostiv decât milostivul Tată ceresc care “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”?(Ioan 3:16). Ar trebui să mergi la Dumnezeu aşa cum merg copiii la părinţii lor. – The Bible Echo, 1 februarie 1892

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s