25-02-2011

„Astfel, dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.” (Filipeni 2:12)

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17). Nimic altceva decât puterea divină poate regenera inima omului şi să umple sufletele cu dragostea lui Hristos, care se va exprima tot cu dragoste  pentru cei pentru care El a murit. Roada Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credinţă, blândețe, înfrânarea poftelor. Când un om este convertit la Dumnezeu, i se dă un nou rafinament moral, o putere motivatoare nouă şi el iubeşte lucrurile pe care le iubeşte Dumnezeu; pentru că viaţa sa este legată cu lanţul de aur al făgăduinţelor neschimbătoare de viaţa lui Isus. Dragostea, bucuria, pacea şi recunoştinţă de nedescris vor umple sufletul, iar limbajul celui binecuvântat va fi „îndurarea Ta mă face mare” (Psalmi 18:35).

Dar cei care aşteaptă să vadă o schimbare magică în caracterele lor fără să depună eforturi hotărâte ca să biruiască păcatul, vor fi dezamăgiţi. Nu avem niciun motiv de teamă în timp ce privim la Isus, niciun motiv să ne îndoim că El nu este în stare să salveze în mod desăvârşit pe toţi cei care vin la El; dar ne-am putea teme mereu ca nu cumva firea noastră veche să obţină din nou supremaţia, ca nu cumva duşmanul să născocească capcane prin care putem deveni din nou prizonierii săi.

Trebuie să lucrăm mântuirea noastră cu frică și cutremur, pentru că Dumnezeu este Cel care  lucrează în voi și voinţa şi înfăptuirea bunei Sale plăceri. Cu puterile noastre limitate noi trebuie să fim tot atât de sfinţi în sfera noastră aşa cum Dumnezeu este sfânt în sfera Sa. Pe măsura capacităţii noastre trebuie să manifestăm adevărul, dragostea şi desăvârşirea caracterului divin. Aşa după cum ceara capătă chipul sigiliului, tot astfel şi sufletul trebuie să fie impresionat de Duhul lui Dumnezeu şi să memoreze chipul lui Hristos.

Noi trebuie să creştem zilnic în frumusețe spirituală. Vom cădea adesea în eforturile noastre de a copia Modelul divin. Adesea va trebui să îngenunchem și să plângem la picioarele lui Isus din pricina greşelilor şi deficienţelor noastre; dar nu trebuie să fim descurajaţi, ci să ne rugăm mai fierbinte, să credem mai pe deplin şi să încercăm din nou cu mai multă statornicie să creştem în asemănarea cu Domnul nostru. –Selected Messages, 1: 336, 337.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s