26-02-2011

„Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică”. (Romani 6:22)

Domnul dorește ca poporul Său să aibă credinţă puternică, să nu fie ignorant faţă de mântuirea cea mare oferită din belşug. Ei nu trebuie să privească înainte gândind că undeva în viitor o mare lucrare trebuie făcută pentru ei, pentru că această lucrare este acum înfăptuită. Credinciosul nu este chemat să facă pacea sa cu Dumnezeu; el n-a putut și niciodată nu va putea face asta. El trebuie să accepte pe Hristos ca pace a sa, deoarece Hristos este Dumnezeu şi pace. Hristos a pus capăt păcatului, purtând blestemul greu în trupul Său pe cruce şi a îndepărtat blestemul de la toţi cei care cred în El ca Mântuitor personal. El a pus capăt puterii de control a păcatului în inimă, iar viaţa şi caracterul credinciosului dovedesc autenticitatea harului lui Hristos.

Pentru cei care Îl cer, Isus le dă din Duhul Sfânt; pentru că este necesar ca fiecare credincios să fie eliberat poluarea păcatului ca şi din blestemul şi condamnarea Legii. Prin lucrarea Duhului Sfânt, sfinţirea adevărului, credinciosul devine potrivit pentru curţile cerului; căci Hristos lucrează în noi şi neprihănirea Sa este asupra noastră. Fără aceasta, niciun suflet nu va avea dreptul la cer. Nu ne vom bucura de cer fără a fi calificați pentru atmosfera sa sfântă prin influenţa Duhului şi neprihănirea lui Hristos.

Pentru a fi candidaţi pentru cer trebuie să îndeplinim cerinţele Legii “El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Luca 10:27) Putem face acest lucru numai dacă prindem prin credinţă neprihănirea lui Hristos. Privind la Isus primim în inimă un principiu viu, care se dezvoltă şi Duhul Sfânt continuă lucrarea, credinciosul mergând înainte din har în har, din putere în putere, de la o calitate la alta. El se armonizează cu chipul lui Hristos, crescând spiritual, până la măsura staturii depline în Hristos Isus. În acest fel Hristos pune capăt blestemului păcatului şi sufletul credincios ajunge să fie liber de acţiunile şi efectele acestuia. – Selected Messages  1:394, 395

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s