06-02-2011

Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăş în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am făcut, zice Domnul. Ezechiel 37:14

Nu agentul uman, este cel ce inspiră  viaţa. Domnul Dumnezeul lui Israel va face această parte, însufleţind la activitate natura spirituală lipsită de viaţă. Suflarea  Domnului oştirilor trebuie să intre în corpurile lipsite de viaţă. La judecată, atunci când toate secretele sunt expuse, se va vedea că vocea lui Dumnezeu a vorbit  prin  agentul uman, şi a trezit  conştiinţa apatică, a stârnit facultăţile lipsite de viaţă, şi a mişcat  păcătoşii  către  pocăinţă şi căinţă, şi lepădarea de păcate.  Se va vedea atunci în mod clar că prin agentul uman,  credinţa  în Iisus Hristos a fost împărtăşită sufletului, şi viaţă spirituală din cer a fost insuflată celui care fusese mort în greşeli şi păcate, şi el a  fost înviorat  cu viaţă spirituală.

Dar  această analogie a oaselor uscate nu se aplică doar lumii, ci şi celor  care au  fost  binecuvântaţi cu  o mare lumină, pentru că şi ei  sunt ca scheletele din  vale. Ei au forma de oameni, arată ca un trup, dar nu au viaţă spirituală. Dar parabola nu lasă  oasele uscate  doar unite  împreună, formând oameni, pentru că nu este de ajuns să existe simetrie între membre  şi caracteristici. Suflarea de viaţă, trebuie să  însufleţească trupurile, încât acestea să poată sta în picioare, şi să începă să lucreze.  Aceste  oase  reprezintă casa lui Israel, biserica lui Dumnezeu, şi speranţa bisericii  este  influenţa însufleţitoare a Duhului Sfânt. Domnul trebuie să sufle asupra  oaselor  uscate,  pentru ca acestea să trăiască.

Duhul lui Dumnezeu, cu puterea sa dătătoare de viaţă, trebuie să fie  în  fiecare  agent uman, astfel încât fiecare muşchi spiritual şi fiecare rezervă de energie  să fie folosite. Fără Duhul  Sfânt, fără suflarea lui Dumnezeu,  există amorţeală a conştiinţei, şi  pierderea vieţii spirituale. Mulţi dintre cei care sunt fără  viaţă spirituală au numele în  registrele bisericii, dar ele nu sunt scrise în cartea vieţii Mielului. Ei pot să fie parte din  biserică,  dar nu  sunt  uniţi cu Domnul. Ei pot  fi  sârguincioşi în  îndeplinirea  unor anumite îndatoriri şi pot fi  consideraţi  ca oameni vii, dar  mulţi  se numără printre cei cărora “le merge numele că trăiesc, dar sunt morţi” (Apocalipsa 3:1) – Ellen White, Comentarii, vol.4, 1165,1166.

 

Acest devoţional este din cartea Ci voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s