23-02-2011

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:29)

În timp ce mergi în blândeţea şi smerenia inimii, o lucrare are loc asupra ta, una pe care doar Dumnezeu o poate realiza; pentru că El este Acela care dă atât voinţa cât şi înfăptuirea după buna Sa plăcere. Și această bună plăcere este să rămâi în Hristos, să te odihneşti în dragostea Sa. Tu nu trebuie să laşi nimic să jefuiască  sufletul tău de pace, odihnă, de asigurarea că este acceptat chiar acum.     Însuşeşte-ţi fiecare făgăduinţă. Toate sunt ale tale cu condiţia respectării termenilor porunciţi de Domnul. Deplina predare a căilor tale ce par a fi foarte înţelepte şi acceptarea căilor lui Hristos, acesta este secretul deplinei odihne în dragostea Sa.

Predarea vieţii lui Isus înseamnă mult mai mult decât ne închipuim. Trebuie să învăţăm smerenia şi blândeţea  Sa, înainte de a înțelege împlinirea făgăduinţei ”Şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.”  Învăţând obiceiurile lui Hristos, blândeţea Sa,  smerenia Sa, eul devine transformat – luând asupră-ţi  jugului lui Hristos şi apoi supunându-te pentru a învăţa. Nu este nimeni care să nu mai aibă mult de învăţat. Toţi trebuie să vină sub îndrumarea lui Isus Hristos. Când cad pe (stânca) Hristos, trăsăturile de caracter moştenite şi cultivate sunt îndepărtate ca fiind obstacole în a deveni părtaşi naturii divine. Atunci când eul moare, Hristos trăieşte în agentul uman. El rămâne în Hristos şi Hristos trăieşte în el.

Hristos doreşte ca toţi să devenim învăţăceii Lui. El spune: Supuneţi-vă instruirii Mele; predaţi-Mi Mie sufletele  voastre. Nu vă voi nimici, ci vă realiza pentru voi  un astfel de caracter  încât veţi fi transferați într-o şcoală superioară. Lăsați ca viaţa Mea, răbdarea Mea, îndelunga Mea răbdare, stăpânirea Mea de Sine, umilinţa şi blândeţea Mea să  ia ființă în caracterul vostru, ca unii care rămân în Mine…  Atunci nu veţi avea doar făgăduinţa că ”vă voi da” ci şi că ”veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” – Școala biblică de pregătire, 1 august 1903

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s