28-02-2011

Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” 1Corinteni 9:26, 27.

Dumnezeu îl conduce pe poporul Său pas cu pas. Viaţa creştină este o bătălie şi un marş. În această luptă, nu există răgaz; efortul trebuie să fie continuu şi stăruitor. Prin neîncetată strădanie, menţinem biruinţa asupra ispitelor lui Satana. Integritatea creştină trebuie căutată cu o forţă neabătută şi păstrată cu o neclintită rămânere la hotărâre.

Există o ştiinţă a creştinismului, care trebuie stăpânită – o ştiinţă mai adâncă, mai întinsă, mai înaltă decât oricare ştiinţă omenească, cum sunt mai înalte cerurile decât pământul. Mintea trebuie disciplinată, educată, formată; căci noi avem de slujit lui Dumnezeu, pe căi care nu se potrivesc cu înclinaţiile noastre fireşti. Trebuie biruite tendinţele spre rău, ereditare sau cultivate. Deseori, formarea şi educaţia de o viaţă trebuie date la o parte pentru a putea deveni ucenic în şcoala lui Hristos. Inimile noastre trebuie educate spre a fi statornice în Dumnezeu. E nevoie să ne formăm obiceiuri de cugetare, care să ne facă în stare să ne împotrivim ispitei. Trebuie să învăţăm să privim în sus. Principiile Cuvântului lui Dumnezeu – principii înalte cât cerul, principii care cuprind veşnicia – trebuie înţelese în raportul lor cu viaţa noastră zilnică. Fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare gând trebuie să fie în acord cu aceste principii.

Preţioasele haruri ale Duhului Sfânt nu se dezvoltă într-o clipă. Curajul, tăria morală, blândeţea, credinţa, încrederea statornică în puterea lui Dumnezeu de a mântui, sunt dobândite prin experienţă de ani. Copiii lui Dumnezeu îşi vor sigila soarta printr-o viaţă de sfântă străduinţă şi hotărâtă alipire de ce este drept.

Nu avem timp de pierdut. Nu ştim cât de curând se va termina timpul verificării noastre. Veşnicia se desfăşoară înaintea noastră. Cortina este aproape să se ridice. În curând, vine Hristos. Îngerii lui Dumnezeu caută să ne atragă de la noi înşine şi de la lucrurile pământeşti. Să nu-i lăsăm să muncească în zadar. – Mărturii 8, p. 313, 314.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s