27-02-2011

„Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul.” (1 Corinteni 1:30, 31)

Chiar aici putem face diferenţa între sfinţirea adevărată şi cea falsă. Sfinţirea nu constă doar în declararea şi învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu, ci în trăirea în conformitate cu voinţa Sa. Cei care afirmă că sunt fără păcat şi se laudă cu sfințirea lor, se încred prea mult în sine şi nu-şi dau seama de pericol. Ei îşi ancorează sufletele lor pe presupunerea că odată ce au experimentat puterea sfinţitoare a lui Dumnezeu, ei nu sunt în  niciun pericol de cădere. În timp ce pretind a fi bogaţi în fapte bune, şi neavând nevoie de nimic, ei nu ştiu că sunt nenorociţi, săraci, orbi şi goi.

Dar cei care sunt cu adevărat sfinţiţi au un simțământ al propriei slăbiciuni. Simţindu-și nevoia, ei vor merge pentru lumină, har şi putere la Isus, în care locuiește toată plinătatea şi care este Singurul care poate împlini nevoile lor. Conştienţi de propriile lor nedesăvârşiri, ei caută să devină  tot mai asemenea lui Hristos şi să trăiască în conformitate cu principiile Legii Sale sfinte. Acest continuu simțământ de nepricepere îi va conduce la o aşa totală dependenţă de Dumnezeu, încât Duhul Sfânt va fi descoperit în ei. Comorile cerului vor fi deschise pentru a acoperi nevoile fiecărui suflet înfometat şi însetat. Toţi cei care au un astfel de caracter au asigurarea că într-o zi vor privi slava acelei împărăţii pe care imaginaţia o poate înțelege slab.

Cei care au simţit puterea sfinţitoare şi transformatoare a lui Dumnezeu nu trebuie să cadă în greșeala periculoasă de a gândi că sunt fără păcat, că au atins cea mai înaltă stare a desăvârșirii şi că sunt dincolo de ispită. Standardul creştinului este de a păstraîn fața ochilor puritatea și frumusețea caracterului lui Hristos. Zi de zi el poate adăuga noi frumuseţi şi să reflecte către lume mai mult,și tot mai mult din chipul divin. – The Bible Echo, 21 februarie 1898.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s