31-01-2011

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”. (Ioan 14:26)

Duhul Sfânt aşteaptă mereu Să-şi facă lucrarea asupra inimii omului. Cei care doresc să înveţe, se pot aşeza în strânsă legătură cu Dumnezeu şi făgăduinţa că Mângâietorul îi va învăţa toate lucrurile şi le va aminti tot ce a spus Hristos ucenicilor Săi când El a fost pe pământ va fi împlinită. Dar dacă rupem legătura cu Dumnezeu, nu mai putem fi elevi în şcoala lui Hristos. Atunci nu vom mai simţi o povară specială pentru sufletele pentru care a murit Hristos.

Cel mai greu lucru pentru ucenicii lui Hristos a fost să păstreze învăţăturile Sale separate de zicerile şi tradiţiile rabinilor, cărturarilor şi fariseilor. Învățăturile pe care ucenicii fuseseră educaţi să le respecte ca fiind voia lui Dumnezeu păstrau o putere asupra minţilor lor şi modelau simțămintele lor. Ucenicii n-au putut fi o lumină vie şi strălucitoare  până când  au fost eliberați de influenţa zicerilor şi poruncilor oamenilor şi cuvintele lui Hristos au fost imprimate  adânc în minţile şi inimile lor ca adevăruri distincte, ca pietre preţioase, pentru a fi apreciate, iubite şi  de ascultat.

Isus a venit în lume, a trăit o viaţă sfântă şi a murit, pentru a lăsa bisericii moştenirea Sa sub forma unor comori valoroase pe care li le-a încredințat.  El a făcut din ucenicii Săi depozitarii celor mai preţioase doctrine care să fie aşezate în mâinile bisericii Sale, neamestecate cu erorile şi tradiţiile oamenilor. El li S-a descoperit ca fiind lumina lumii, Soarele neprihănirii. Și Le-a promis Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl avea să-L trimită în Numele Său. – Signs of the Times,  16 noiembrie 1891.

Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi”(Ioan 14:18). Duhul divin pe care Răscumpărătorul lumii a făgăduit să-L trimită este prezenţa şi puterea lui Dumnezeu. El nu-Și va părăsi poporul în lumea lipsită de harul Său, ca să fie lovit de duşmanul lui Dumnezeu şi hărţuit de asuprirea lumii; ci va veni la ei. – Signs of the Times, 23 noiembrie 1891.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s