30-07-2011

ʺDar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşteʺ 1 Corinteni 12: 11.

Noi trebuie să fim călăuziți și controlați de către același Duh, dar pentru aceasta nu trebuie să avem aceleași daruri. ʺSunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţiʺ (1 Corinteni 12:4-6) pentru a aduce activități diferite în perfectă armonie.  Dumnezeu a ʺpus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit Elʺ  (versetul 18).  El a pus pe fiecare om în responsabilitatea pe care o are, atribuindu-i o anumită lucrare. Dacă  ai vreo întrebare cu privire la responsabilitatea ta, roagă-te lui Dumnezeu pentru călăuzire și vei ști exact care e lucrarea ta. Dumnezeu ne-a spus în mod expres că El a pus pe fiecare om în locul pe care îl ocupă.

De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh;  altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte” (1 Corinteni 12: 8-11).

ʺDar fiecăruia din noi harul i -a fost dat după măsura darului lui Hristos…  S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor… Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi  învăţători, pentru desăvîrşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pînă vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristosʺ( Efeseni 4:7-13).  Aici, membrii bisericii lui Dumnezeu sunt prezentați ca acționând în diferite compartimente sub conducerea marelui Maestrului Lucrător, care știe exact ce ar trebui să facă fiecare pentru a împlini necesitățile care apar. – Bible Training School, 1 aprilie, 1903.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s