08-07-2011

Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea.”  1 Corinteni 14:15.

Domnul cheamă poporul Său să se consacre diverselor domenii ale lucrării misionare, să semene pe lângă toate apele. Nu facem decât o mică parte din lucrarea pe care El dorește s-o facem printre vecini și prieteni. Prin bunătate față de săraci, bolnavi sau cei mâhniți se poate obține o influență asupra lor, astfel încât adevărul divin să găsească acces la inimile acestora. Nici o astfel de ocazie de slujire nu trebuie lăsată să treacă nefolosită. Este lucrarea misionară cea mai înaltă pe care o putem face. Prezentarea adevărului în dragoste și simpatie din casă în casă este în armonie cu îndrumările date de Hristos ucenicilor Săi când i-a trimis în prima călătorie misionară.

Este nevoie de cei care au darul de a cânta. Cântarea este unul din mijloacele cele mai eficiente de a impresiona în inimă adevărul spiritual. Adesea, cuvintele cântărilor sacre au deschis izvoare de pocăință și credință. Membrii bisericii, tineri și bătrâni, ar trebui să fie educați pentru a porni să vestească lumii ultima solie. Dacă vor merge în umilință, îngerii lui Dumnezeu vor merge cu ei, învățându-i cum să-și înalțe vocea în rugăciune, în cântare și cum să vestească solia Evangheliei pentru acest timp.

Tineri și tinere, apucați-vă de lucrarea la care vă cheamă Dumnezeu. Hristos vă va învăța cum să vă folosiți capacitățile pentru un scop bun. Pe măsură ce primiți influența însuflețitoare a Duhului Sfânt, și căutați să învățați pe alții, mințile voastre vor fi întărite și veți fi în stare să prezentați cuvinte care sunt noi și neasemuit de furmoase pentru ascultători. Rugați-vă și cântați, și vorbiți din Cuvânt…

Dumnezeu vrea ca poporul Său să primească pentru a da. Ca martori imparțiali și altruiști, voi trebuie să oferiți altora ceea ce v-a dat Dumnezeu. Și pe măsură ce intrați în această lucrare, și căutați să să ajungeți la inimi prin orice mijloace posibile, fiți siguri că lucrați într-un mod care va îndepărta prejudecățile în loc de a le da naștere. Faceți din viața lui Hristos studiul vostru permanent, lucrați cum a lucrat El,  urmând exemplul Său. – Review and Herald, 6 iunie 1912.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s