09-07-2011

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce -l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşa; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.” Iacov 5:14,15.

Puterea lui Hristos de a opri boala a fost descoperită într-un mod remarcabil în trecut. Înainte de a fi fost binecuvântați cu instituții în care bolnavii pot primi ajutor în suferință, prin tratament eficient și rugăciune serioasă în credință către Dumnezeu, am rezolvat cu succes cazurile cele mai lipsite de speranță. Astăzi, Dumnzeu invită pe suferinzi să aibă credință în El. Nevoia omului este ocazia lui Dumnezeu.

“Isus a plecat de acolo, şi S’a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, cînd Îl auzeau, se mirau şi ziceau: «De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta, care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mînile Lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sînt surorile Lui aici între noi?» Şi găseau o pricină de poticnire în El. Dar Isus le -a zis: «Un prooroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.»N-a putut să facă nici o minune acolo, ci doar Şi -a pus mînile peste cîţiva bolnavi, şi i-a vindecat. Şi se mira de necredinţa lor.” Marcu 6:1-6.

Împreună cu toate tratamentele date celui bolnav, ar trebui înălțată rugăciune simplă și fierbinte pentru binecuvântare și vindecare. Noi trebuie să prezentăm bolnavului pe Mântuitorul și puterea Sa de a ierta și vindeca. Prin providența Sa plină de îndurare ei pot fi refăcuți. Arătați celor suferinzi pe Mijlocitorul lor în curțile cerești. Spuneți-le că Hristos va vindeca pe cei bolnavi, dacă se vor pocăi și vor înceta să calce legile lui Dumnezeu. Există  un Mântuitor care Se va  descoperi în sanatoriile noastre pentru a salva pe cei care I se supun. Cei suferinzi pot să se unească în rugăciune cu voi, mărturisindu-și păcatele și primind iertare. – Manuscrise 8:267, 268.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s