Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh” 1 Corinteni 12:7,8.

Un lucrător poate fi un orator desăvârşit, un altul poate fi un scriitor desăvârşit; un altul are darul de a cânta; altul are darul rugăciunii sincere, pline de zel, fierbinte, un altul s-ar putea să aibă o deosebită putere de a explica Cuvântul lui Dumnezeu cu claritate. Şi fiecare dar trebuie să devină o putere pentru Dumnezeu, deoarece El lucrează împreună cu lucrătorul. Unuia, Dumnezeu îi dă cuvântul înţelepciunii, altuia cunoştinţă, altuia credinţă; dar toţi trebuie să lucreze sub acelaşi Conducător. Diversitatea darurilor conduce la diversitatea lucrărilor, “dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi” (1 Cor. 12,6).

Domnul doreşte ca servii Săi aleşi să înveţe cum să se unească în efort armonios. S-ar putea să pară unora că contrastul între darurile lor şi darurile conlucrătorilor lor e prea mare pentru a le îngădui să se unească într-un efort armonios, dar când îşi aduc aminte că sunt de câştigat diferite minţi şi că unii vor respinge adevărul, aşa cum e prezentat de un lucrător, numai pentru ca să-şi deschidă inima faţă de adevărul lui Dumnezeu, când e prezentat într-un chip diferit de un alt lucrător, ei se vor strădui cu nădejde să lucreze împreună, în unire. Talentele lor, oricât de diverse, pot fi toate sub controlul aceluiaşi Duh. În orice cuvânt şi faptă, se vor da pe faţă bunătate şi iubire; şi când fiecare lucrător îşi ocupă cu credincioşie locul rânduit lui, rugăciunea lui Hristos pentru unitatea urmaşilor Săi va primi răspuns, şi lumea va şti că aceştia sunt ucenicii Lui.

În simpatie şi încredere plină de iubire, lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să se unească unul cu altul. Acela care face sau spune ceva, care tinde să-i separe pe membrii bisericii lui Hristos, lucrează contra intenţiilor Domnului. Cearta şi dezbinarea în biserică, încurajarea bănuielii şi necredinţei, Îl dezonorează pe Hristos. Dumnezeu doreşte ca servii Săi să cultive afecţiunea creştină unul faţă de altul.  –  Mărturii vol. 9, p144,145.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s