01-07-2011

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă… Sunt felurite daruri, dar este acelaş Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaş Domn; suînt felurite lucrări, dar este acelaş Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.” 1 Corinteni 12:1-6

Talanții pe care Hristos îi încredințează bisericii Sale reprezintă în special darurile și binecuvântările date de Duhul Sfânt. “De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; 0altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.” ( 1 Corinteni 12:8-11).

În toate modurile în care Domnul orânduiește, nu este nimic mai frumos decât planul Său de a da bărbaților și femeilor o diversitate de daruri. Biserica este grădina Sa, împodobită cu o varietate de copaci, plante și flori. El nu se așteaptă ca isopul să capete dimensiunile unui cedru, nici măslinul să atingă înălțimea impunătoare a palmierului. Mulți au primit doar o pregătire religioasă și întelectuală limitată, dar Dumnezeu are o lucrare de făcut pentru această clasă de oameni, dacă ei vor lucra în umilință, încrezându-se în El…

Diferite daruri sunt date diferitelor persoane, pentru ca lucrătorii să simtă nevoia unul de altul. Dumnezeu dă aceste daruri, și ele sunt folosite în serviciul Său, nu pentru a da slavă posesorului, nu pentru a înălța omul, cei pentru a înălța pe Răscumpărătorul lumii. Ele trebuie folosite pentru binele întregii omeniri, reprezentând adevărul, nu dând mărturie pentru miciună… În fiecare cuvânt și faptă, se va da pe față bunătate și dragoste; și pe măsură ce fiecare lucrător își ocupă cu credincioșie locul rânduit, rugăciunea lui Hristos pentru unitatea urmașilor Săi va primi răspuns, și lumea va cunoaște că aceștia sunt ucenicii Săi. – Semnele Timpului, 15 martie 1910.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s