20-07-2011

Se va întâmpla ca şi cu un om plecat într-altă ţară, care îşi lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui, şi porunceşte portarului să vegheze.” Marcu 13:34.

Isus slujește în sanctuarul ceresc, dar este și cu lucrătorii Săi, pentru că spune: “Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfârşitul veacului ”( Matei 28:20). El este conducătorul spiritual al bisericii Sale de pe pământ și tânjește să vadă pe membrii bisericii hotărâți să lucreze în armonie pentru avansarea împărăției Sale. El a ridicat un șir de lucrători, a căror autoritate vine de la El, Marele Învățător. El a ales pentru lucrarea Sa oameni cu talente și capacități diferite. S-ar putea ca unii să nu fie oamenii pe care i-ai alege, dar vei trece printr-o experiență care te va conduce să vezi că Dumnezeu înalță oameni pe care i-ai privi ca fiindu-ți inferiori.

Când va avea loc judecata și se vor deschide cărțile, mulți vor fi surprinși de modul în care evaluează Dumnezeu caracterul. Vor înțelege că Dumnezeu nu vede cum vede omul, că El nu judecă așa cum judecă ființele omenești. El citește inima. El știe motivele care determină acțiunea, și recunoaște și apreciază fiecare efort credincios depus pentru El. Domnul folosește daruri diferite în lucrarea Sa. Niciun lucrător să nu  creadă că darurile sale sunt superioare față de  cela ale altui lucrător. Lăsați pe Dumnezeu să fie Cel judecă. El pune la încercare și aprobă pe lucrătorii Săi, și El este Cel ce estimează corect calificările lor. El a dat în biserică o varietate de daruri pentru a satisface feluritele nevoi ale multor minți cu care lucrătorii Săi vin în contact.

Domnul a dat fiecăruia lucrarea Sa, și fiecare om trebuie să facă lucrarea care i-a fost dată lui de Domnul. Nu toți au aceleași daruri nici aceeași fire. Toți trebuie să simtă zilnic puterea de convertire a Duhului Sfânt, pentru ca să poată aduce multă roadă pentru Domnul. Nu cel care predică Evanghelia asigură eficiența care face ca eforturile sale să aibă succes. Lucrătorul nevăzut este Cel  ce stă în spatele fiecărui slujitor și aduce convingerea și convertirea sufletelor. – Bible Training School, 1 noiembrie 1909.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s