12-07-2011

Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N’am proorocit noi în Numele Tău? N’am scos noi draci în Numele Tău? Şi n’am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi fărădelege»” Matei 7:22,23.

Avem nevoie să fim ancorați în Hristos, înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă. Satana lucrează prin intermediul agenţilor. El selectează pe cei care nu au băut din apa vie, ale căror suflete sunt însetate de ceva nou şi ciudat, şi care sunt oricând gata să bea din orice fântână. Voci vor fi auzite zicând: “Iată, Hristosul este aici,” sau “Iată, … acolo”, “să nu-i credeţi ” (Matei 24:23). Avem dovezi inconfundabile ale vocii  Adevăratului  Păstor, şi El ne cheamă să-L urmăm. El spune, “Eu am păzit poruncile Tatălui Meu” (Ioan 15:10). El Își conduce oile în calea ascultării umile faţă de legea lui Dumnezeu, dar El nu le încurajează niciodată  în călcarea acestei legi.

“Vocea unui străin” este vocea unuia care nici nu respectă şi nici nu se supune legii lui Dumnezeu, cea sfântă, dreaptă și bună. Mulţi fac caz de mare sfinţenie şi se laudă cu minunile care le fac în vindecarea bolnavilor, pe când  nu privesc la acest mare standard al neprihănirii. Dar prin a cui putere de a căror sunt făcute aceste vindecări?

Dacă cei ale căror vindecări sunt realizate, sunt dispuși ca, pe baza acestor manifestări să-și scuze neglijența legii lui Dumnezeu și continuă în  neascultare, deși au putere în orice și în fiecare domeniu, nu rezultă că au puterea cea mare al lui Dumnezeu. Dimpotrivă,  este puterea făcătoare de minuni a marelui înșelător. El este călcătorul legii morale și folosește fiecare mijloc pe care îl poate manevra pentru a orbi oamenii privind adevăratul său caracter. Suntem avertizați că în zilele de pe urmă el va lucra cu semne și minuni mincinoase. Și va continua aceste  minuni până la încheierea timpului de probă, pentru a arăta către ele ca o dovadă că el este un înger al luminii și nu al întunericului. – Review and Herald, 17 noiembrie 1885

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s