19-07-2011

Şi Domnul a zis lui Samuel: «Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă»” 1 Samuel 16;7.

Dumnezeu nu acceptă pe oameni din cauza capacităţilor lor, ci pentru că ei caută faţa Lui, dorind ajutorul Lui. Dumnezeu nu vede cum vede omul. El  nu judecă după aparenţe. El caută în inimă, şi judecă după dreptate. “Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile”, declară El, “spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu” (Isaia 66:2).

El aceptă și comunică cu urmații Lui smeriți și lipsiți de pretenții; pentru că vede în ei cel mai prețios material, care va rezista la încercarea furtunii și celei mai mari, căldurii și presiunii.

Obiectivul nostru în lucrul pentru Maestru, ar trebui să fie slăvirea Numelui său prin convertirea păcătoșilor. Cei care lucrează pentru a obține aplauze nu sunt aprobați de Dumnezeu.

Dumnezeu folosește multe daruri în lucrarea de salvare a păcătoșilor. În viitor, oamenii vor fi impresionați de Duhul lui Dumnezeu  să-și părăsească ocupația lor obișnuită pentur a porni să vestească ultima solie a harului.ei trebuie să fie întăriți și încurajați, și pregătiți cât mai repede pentru lucrarw, pentru ca eforturile lor să fie încununate de succes. Ei colaborează cu ființele cerești nevăzute, pentru că sunt doritori de a sacrifica și a fi folosiți  în serviciul Maestrului. Ei sunt împreună lucrători cu Dumnezeu, și frații lor ar trebui să le ureze succes, rugându-se pentru ei, în timp ce ei merg înainte pentru a împlini marea însărcinare. Nimeni nu este autorizat de a opri astfel de lucrători. Ei trebuie să fie tratați cu cel mai mare respect. Nu ar trebui spus niciun cuvânt care să-i necăjească pentur că ei merg în locurile dificile ale pământului  semănând sămânța Evangheliei. – Review and Herald, 04 iulie 1907.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s