16-07-2011

Ce este de făcut atunci, fraţilor? Cînd vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească” 1 Corinteni 14:26.

Este o mare lucrare de făcut în lumea noastră. Bărbați și femei trebuie să fie convertiți, nu prin darul vorbirii în limbi și nici prin darul minunilor, ci prin predicarea lui Hristos Cel răstignit. De ce să întârziem efortul de a face lumea mai bună? De ce să așteptăm ca să se înfăptuiască ceva minunat, ca să fie aduse sisteme costisitoare? Oricât de umilă ar fi sfera ta de influență, oricât de modestă lucrarea ta, dacă lucrezi în armonie cu învățăturile Mântuitorului, El se va descoperi prin tine, și influența ta va atrage suflete la El. El va onora pe cei blânzi și smeriți, care caută cu credincioșie să-I slujească. În tot ceea ce facem, fie că lucrăm în magazin, la fermă, sau la birou, trebuie să depunem eforturi pentru a salva suflete.

Trebuie să semănăm de-a lungul apelor, păstrându-ne sufletele în dragostea lui Dumnezeu, lucrând cât este ziuă, folosind mijloacele încredințate în slujba Stăpânului. Tot ce găsesc mâinile noastre să facă, trebuie să facem cu voioșie; orice sacrificiu suntem chemați să facem, trebuie să-l facem cu dragă inimă. Pe când semănăm de-a lungul apelor, vom înțelege cât de adevărate sunt cuvintele: „ Iar cine samănă mult, mult va secera” (2 Corinteni 9:6).

Datorăm totul harului, harului minunat. Harul a hotărât răscumpărarea noastră, renașterea și adoptarea noastră ca moștenitori ai lui Isus Hristos. Faceți ca acest har să fie descoperit și altora.

Mântuitorul ia pe cei gata să se lase modelați, și îi folosește pentru slava Numelui Său. El folosește materiale pe lângă care alții ar trece, și lucrează în toți cei care se vor preda Lui. Lui îi face plăcere să ia materiale, aparent fără speranță, pe cei pe care Satana i-a pervertit, și prin care a lucrat și să Ie transforme în destinatari ai harului Său. El se bucură să-i elibereze de suferință, și de toată mânia care va cădea asupra celor neascultători. El face pe copiii Săi reprezentanți ai Săi în împlinirea acestei lucrări, și în succesul acestei lucrări chiar în această viață ei, găsesc o răsplată prețioasă. – Review and Herald, 5 ianuarie  1905.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s