10-07-2011

Seara, după asfinţitul soarelui, au adus la El pe toţi bolnavii şi îndrăciţii. Şi toată cetatea era adunată la uşă. El a vindecat pe mulţi cari pătimeau de felurite boale; de asemenea, a scos mulţi draci, şi nu lăsa pe draci să vorbească, pentrucă -L cunoşteau.” Marcu 1:32-34.

Dându-ne pe Fiul Său, Tatăl ne-a dat cel mai costisitor dar pe care cerul îl putea oferi. Este privilegiul nostru de a folosi acest dar în slujirea noastră pentru cei  bolnavi. Depindeți în totul de Hristos. Încredințați fiecare caz Marelui Vindecător; lăsați-L să vă călăuzească în fiecare acțiune. Rugăciunea înălțată cu sinceritate și credință va fi auzită. Acest lucru va da încredere medicilor și curaj celor care suferă.

Mi s-a spus că noi ar trebui să ducem pe bolnavi în instituțile noastre și să ne așteptăm la lucruri mari din cauza credniței medicului în Marele Vindecător, care în anii slujirii Sale pe pământ, mergea prin orașele și satele țării și vindeca pe toți cei care au venit la El. Niciunul nu a fost alungat; pe toți i-a vindecat. Faceți pe cel bolnav să înțeleagă că, deși nevăzut, Hristos este prezent pentru a aduce alinare și vindecare.

După învierea Sa, Hristos S-a întâlnit  cu ucenicii și timp de patruzeci de zile i-a instruit cu privire la lucrarea lor viitoare. În ziua înălțării, S-a întâlnit cu ucenicii pe un munte din Galileea unde le spusese că-i va întâlni. Și le-a spus: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându -i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfârşitul veacului“( Matei 28:18-20). Este privilegiul fiecărui medic și al fiecărui suferind de a crede această făgăduință; este viață pentru toți cei care cred. – Mesaje de la Loma Linda, 355.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s