03-07-2011

Căci Dumnezeu, care a zis: ,,Să lumineze lumina din întunerec”, ne -a luminat inimile, pentruca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos.” 2 Corinteni 4:6.

Creştinii trebuie să fie într-adevăr, reprezentanţii lui Isus Hristos; ei nu trebuie doar să pretindă că sunt. Își va forma lumea concepţiile despre Dumnezeu prin comportamentul celor care iau doar numele lui Hristos, şi nu fac lucrările Lui? Vor arăta ei la cei care pretind a fi credincioşi, dar care nu sunt credincioşi în suflet, care trădează îndatoririle sacre, şi fac lucrările inamicului, spunând, “Oh, aceștia sunt creştini, şi înşeală şi mint, şi nu poți avea încredere în ei”? Aceștia nu sunt cei care reprezintă cu adevărat pe Dumnezeu.

Dar Dumnezeu nu va lăsa lumea să fie înşelată. Domnul are un popor deosebit pe pământ, şi Lui nu-i este ruşine să-i numească fraţi; pentru că ei fac lucrările lui Hristos. Ei scot în evidență faptul că ei iubesc pe Dumnezeu, pentru că păzesc poruncile Lui. Ei poartă chipul divin. Ei sunt un spectacol pentru lume, îngeri, şi oameni. Ei cooperează cu inteligenţele cereşti, şi Domnul este cel mai onorat și slăvit de cei care fac  lucrările cele mai bune.

Adevărata evlavie a inimii se manifestă prin cuvinte bune și fapte bune, și oamenii văd faptele celor care iubesc pe Dumnezeu și prin urmare sunt făcuți să laude pe Dumnezeu. Adevăratul creștin este bogat în fapte bune; el aduce multă roadă. El hrănește pe cei flămânzi, îmbracă pe cei goi, vizitează pe cei bolnavi, și slujește celor nenorociți. Creștinii au un interes sincer pentru copiii din jur care sunt gată să piară prin ispitele subtile ale inamicului… Peste tot în jurul nostru sunt tineri față de care membrii bisericii au o datorie; pentru că Hristos a murit pentru ei pe crucea de pe Golgota pentru a dobândi pentru ei darul salvării. Ei sunt prețioși în ochiilui Dumnezeu și El dorește fericirea lor veșnică.

Lucrarea de mântuire a oamenilor este completă numai când membrii bisericii își fac partea, ridicându-se și strălucind pentru că lumina lor s-a arătat și slava lui Dumnezeu  răsare peste ei. Hristos cheamă la cooperare de bună voie din partea agenților Săi pentru a face o lucrare plină de zel, consecventă pentru  salvarea sufletelor. – The Review and Herald, 29 ianuarie, 1895

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s