31-07-2011

ʺMulţămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui, măcarcă mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentrucă lucram din neştiinţă, în necredinţă! Şi harul Domnului nostru s-a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isusʺ 1Timotei 1:12-14.

Cei care vor să aibă succes în câştigarea de suflete pentru Hristos trebuie să poarte cu ei influenţa divină a Duhului Sfânt. Dar cât de puţin este cunoscut în ceea ce priveşte influența Duhului lui Dumnezeu. Cât de puţin a fost spus despre importanţa de a fi înzestraţi de Duhul Sfânt, şi totuşi tocmai prin intermediul Duhului Sfânt oamenii  trebuie să fie atrași de Hristos, şi doar prin puterea Lui poate fi făcut sufletul curat. Mântuitorul a zis: “Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata” (Ioan 16:8).

Hristos a promis darul Duhului Sfânt pentru Biserica Sa, dar cat de puțin este apreciată această făgăduință. Cât de rar este simţită  în biserică puterea [Duhului Sfânt], cât de puţin se vorbește în faţa poporului despre puterea Lui. Mântuitorul a spus: “Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori” (Fapte 1:8). Odată cu primirea acestui dar, toate celelalte daruri ar fi ale noastre;  pentru că vom avea acest dar potrivit cu plinătatea bogăţiilor  harului lui Hristos, şi El este gata să dea fiecărui suflet potrivit cu capacitatea acestuia de a primi.  Atunci să nu ne mulţumim cu doar un pic din această binecuvântare, doar cu acea cantitate care ne va feri de somnul morții, ci să căutăm cu sârguinţă abundenţa harului lui Dumnezeu.

Dumnezeu garantează că puterea Sa transformatoare poate fi resimțită în toată această adunare mare. Oh, fie ca puterea lui Dumnezeu să rămână asupra poporului. Ceea ce avem nevoie este evlavia zilnică.  Avem nevoie să cercetăm zilnic Scripturile, să ne rugăm serios pentru ca puterea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu să înzestreze pe fiecare dintre noi  pentru a lucra la locul nostru în via Sa. Nimeni nu este pregătit pentru a educa și întări biserica dacă nu a primit darul Duhului Sfânt. –  The Review and Herald, 29 martie 1892

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s