22-07-2011

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin proorocie, cu punerea mînilor de către ceata prezbiterilor” 1 Timotei 4:12-14.

Fiecare tânăr ar trebui să se considere ca având valoare cu Dumnezeu, pentru că i-a fost încredințat cel mai mare dar cu putință. Este privilegiul său de a fi un canal de viață, prin care Dumnezeu poate transmite comorile harului Său, bogățiile de nepătruns ale lui Hristos.

Păcatele noastre pot fi ca munții în fața noastră, dar dacă ne umilim inimile, mărturisindu-le, încrezându-ne în meritele unui Mântuitor răstignit și înviat, vom fi iertați și vom fi curățiți de orice nelegiuire. Adâncimea dragostei Mântuitorului este descoperită în mântuirea noastră. Dacă acceptăm această mântuire, mărturia noastră va fi ”În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui” ( Efeseni 1:7). Legea Duhului de viață în Hristos Isus, ne-a eliberat de legea păcatului și morții. Suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi.

Aici, în această lume trebuie folosite talentele noastre. Trebuie să conducem sufletele către “Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). Este lucrarea noastră și ar trebui să fie plăcerea noastră să prezentăm în viețile noastre bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Putem face zilnic progres pe caela sfințirii, și încă să găsim noi înălțimi de atins;  dar cu fiecare întindere a mușchilor spirituali, fiecare solicitare a creierului și inimii vor aduce la lumină o abundență de har vital pentru noi pe măsură ce înaintăm. Cu cât contemplăm mai mult lucrurile veșnice, vom descoperi mai mult meritele jertfei Mântuitorului, protecția îndreptățirii Sale, plinătatea înțelepciunii Sale, și puterea Sa de a ne prezenta înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. – The Youth Instructor,  30 noiembrie 1899.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s