18-06-2011

Ioan, drept răspuns, a zis tuturor: “Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decît mine, şi căruia eu nu sunt vrednic să-I desleg cureaua încălţămintelor.  El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” Luca 3:16.

În organizarea din vechime era păcat să se aducă o jertfă pe un altar greșit, sau să se permită ca tămâia să fie aprinsă de la un foc străin. Suntem în pericolul de a amesteca ce e sacru cu ce e comun. Focul sfânt de la Dumnezeu este pentru a fi folosit cu darurile noastre. Hristos este adevăratul altar și Duhul Sfânt  este adevăratul foc. Duhul Sfânt trebuie să inspire, să învețe, să conducă și să călăuzească  pe oameni, făcându-i sfătuitori de nădejde. Dacă ne îndepărtăm de cei aleși ai lui Dumnezeu, suntem în pericolul de a întreba dumnezei străini, și de a jertfi pe un altar străin…

Cea mai puternică predicare a Cuvântului nu va folosi la nimic, dacă Duhul nu învață și nu iluminează pe cei care aud. Dacă Spiritul nu lucrează cu și prin agenții omenești, sufletele nu vor fi salvate, nici caracterele transformate prin citirea Scripturilor. Plănuirea și elaborarea care este făcută în legătură cu lucrarea nu ar trebui să fie de natură a atrage atenția la sine. Cuvântul este o putere, o sabie în mâna agentului omenesc. Dar Duhul Sfânt îl face eficient, este puterea vitală în impresionarea minții.

“Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu” (Ioan 6:45). Dumnezeu este Cel ce face ca lumina să strălucească în inimile oamenilor. Își vor aduce aminte frații mei slujitori că este esențial ca Dumnezeu să fie recunoscut ca sursă a puterii noastre, și Duhul ca fiind  Mângâietorul? Principalul motiv pentru care Dumnezeu poate face atât de puțin pentru noi este acela că noi uităm că destoinicia vie vine prin cooperarea noastră cu Duhul Sfânt. – Manuscris 2:45, 46.

Duhul arată în mod constant sufletului sclipiri ale lucrurilor lui Dumnezeu. O prezență divină pare să planeze aproape, și dacă mintea răspunde, dacă ușa inimii este deschisă, Isus rămâne cu agentul uman. Energia Duhului lucrează în inimă și conduce înclinația voinței la Isus prin credință vie și totală dependență de puterea divină, pentru a voi și a face după buna Sa plăcere. Pe cât de repede se hotărăște și acționează sufletul în conformitate cu lumina descoperită, Duhul ia din lucrurile lui Dumnezeu. – Manuscris 2:46.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s