21-06-2011

Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 13:35.

Omul poate deveni împreună lucrător cu Dumnezeu în aducerea la îndeplinire a marii lucrări de răscumpărare. Dumnezeu acordă fiecărui om sfera sa de acțiune și a dat Cuvântul Său ca ghid de viață. A dat și Duhul Sfânt ca o putere suficientă pentru a birui orice tendință către rău, moștenită sau cultivată și pentru a întipări propriul Său caracter în ființa omenească, și în felul aceasta asupra tuturor celor ce intră în sfera sa de influență.

Omul este îndemnat să coopereze cu Dumnezeu, să trăiască conform cu harul Său, cu bunătatea și dragostea Sa, impresionând astfel alte minți. Fiecare om trebuie să devină o unealtă prin care Duhul Sfânt poate lucra. El poate deveni astfel numai prin supunerea tuturor capacităților sale sub controlul Duhului. Dumnezeu a dat Duhul Său în ziua Cincizecimii și prin lucrarea Sa asupra inimilor receptive, Dumnezeu a putut impresiona pe toți cei cu care acești credincioși au venit în contact.

Prin relațiile noastre de apropiere și prietenie cu ființele omenești asemenea nouă, putem exercita o influență înălțătoare. Cei care sunt uniți în aceeași speranță și credință în Isus Hristos pot fi o binecuvântare unii pentru alții. “Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii (Ioan 13:34). Dragostea nu este pur și simplu un impuls, o emoție trecătoare, depinzând de circumstanțe; ci este un principiu viu, o  putere permanentă. Sufletul este alimentat de curenți de dragoste pură ce curg din inima lui Hristos, ca un izvor care nu va pieri niciodată.

Oh, ce însuflețită va fi inima, cât de înnobilate motivele ei, cât de profunde sentimentele ei, prin această comuniune. Sub educația și disciplina Duhului Sfânt, copiii lui Dumnezeu se iubesc unul pe altul cu adevărat, sincer, natural, “fără părtinire, nefăţarnic” (Iacov 3:17). Și aceasta pentru că inima iubește pe Hristos.  Afecțiunea noastă, unul pentru altul izvorăște din relația comună cu Dumnezeu. Suntem o familie, ne iubim unul pe altul așa cum  El ne-a iubit. În comparație cu această dragoste adevărată, sfințită, disciplinată, curtoazia superficială a lumii, exprimările fără de sens ale prieteniei exuberante, sunt ca pleava față de grâu. – Ellen G. White, Materiale de la 1888, p. 1508, 1509.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Înapoi la Devoționale

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s