19-06-2011

Fiindcă nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi” (Matei 10:20).

Dintre toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat omului, nici unul nu este mai preţios decât darul vorbirii, atunci când aceasta este sfinţită de Duhul Sfânt. Cu vorba convingem şi determinăm: cu ea oferim rugăciune şi laudă lui Dumnezeu, și cu ea  exprimăm gânduri  bogate despre iubirea Mântuitorului. Cei care sunt făcuți potriviți pentru a ilumina mințile vor avea adesea ocazia de a citi din Biblie sau din cărţi care învaţă  adevărul,  şi astfel să aducă dovezi care să lumineze sufletele.

Când glasul Domnului întreabă, “Pe cine să trimit? şi cine va merge pentru noi “, Duhul Sfânt pune în inimi dorința să răspundă: “Iată-mă, trimite-mă “(Isaia 6:8). Dar trebuie avut în vedere faptul că mai întâi cărbunele aprins de la altar trebuie să atingă buzele voastre. Apoi cuvintele pe care le veți fi vorbi vor fi cuvinte înţelepte şi sfinte. Atunci veţi avea înţelepciunea de a ști ce să spuneți şi ce să rămână nespus. Nu veți încerca să dezvăluiți ce grozavi teologi sunteți. Veţi avea grijă să nu treziți un spirit combativ sau să stârniți prejudecăți, prin introducerea fără discriminare a tuturor punctelor credinţei noastre. Veţi găsi indeajuns să vorbiți despre ceea ce nu va stârni împotrivire, dar care va deschide  inima pentru a dori o cunoaştere mai profundă a Cuvântului lui Dumnezeu.

Domnul dorește să fiți câștigători de suflete; de aceea deși nu ar trebui să forțați puncte de doctrină asupra oamenilor, ar trebui să “fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este in voi; dar cu blândețe și teamă” (1 Petru 3:15. De ce teamă? Teama ca nu cumva cuvintele voastre să aibă iz de părere foarte bună despre sine, ca nu cumva  să fie vorbite cuvinte nesocotite, ca nu cumva cuvintele şi felul de a fi să nu fie după asemănarea lui Hristos.  Uniți-vă strâns cu Hristos, şi prezentați adevărul aşa cum este în El. Inimile nu pot să nu fie atinse de istoria ispăşirii.

Pe măsură ce învăţați blândeţea şi smerenia lui Hristos, veţi şti ce ar trebui să spuneți oamenilor,  pentru că Duhul Sfânt vă va spune ce cuvinte ar trebui să vorbiți. Cei care își dau seama de necesitatea de a menţine inima sub controlul  Duhului Sfânt  vor fi  făcuți în stare să semene seminţe, care vor răsări în viaţa veşnică. Aceasta este lucrarea vestitorului Evangheliei .- Înregistrare a Uniunii de Conferințe din Australia, 1 iulie 1902

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s