23-06-2011

“Deci, dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” Luca 11:13.

Făgăduința darului Duhului Sfânt nu este înțeleasă așa cum ar trebui. Privilegiile de care ne bucurăm prin acceptarea Sa nu sunt apreciate așa cum ar trebui. Dumnezeu dorește ca biserica Sa să apuce prin credință făgăduințele Sale și să ceară ca puterea Duhului Sfânt să o ajute în orice loc. El ne asigură că este mai doritor de a da Duhul Sfânt celor ce I-L cer, decât sunt părinții, de a da daruri bune copiilor lor. Deoarece este posibil pentru fiecare să aibă ungerea cerească “şi n-aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva” (1Ioan 2:27), nu există scuză pentru evitarea responsabilităților; nici o datorie n-ar trebui să fie privită de prisos, nici o obligație eschivată. Hristos Însuși este puterea de reînnoire, lucrând în și prin fiecare soldat prin influența Duhului Sfânt. Eficiența Duhului Sfânt va face ca lucrul tuturor celor care sunt dispuși să se supună îndrumării Sale, să aibă efect.

Dumnezeu acționează asupra fiecărei minți care este deschisă pentru a primi impresiile Duhului Său Sfânt. El trimite mesageri care pot da avertizări în fiecare localitate. Dumnezeu probează devotamentul bisericilor Sale, și dorința lor de a da ascultare călăuzirii Duhului. Cunoașterea  trebuie să crească. Mesageri din cer vor fi văzuți alergând încoace și încolo, căutând să avertizeze pe oameni pe orice cale posibilă de venirea judecăților, și prezentând vestea cea bună a mântuirii prin Domnul nostru Isus Hristos. Standardul neprihănirii trebuie să fie înălțat.

Duhul lui Dumnezeu  acționează asupra inimilor oamenilor, și cei care răspund influenței Sale vor deveni lumini în lume. Pretutindeni ei sunt văzuți  mergând  înainte pentru a împărtăși și altora lumina pe care au primit-o, așa cum au făcut-o după coborârea Duhului la ziua Cincizecimii. Și pe măsură ce lasă lumina să lumineze, ei primesc tot mai mult din puterea Duhului. Pământul este iluminat de slava lui Dumnezeu. –  Înregistrare de la Conferința Uniuniunii Australia- Asia, 1 aprilie 1898.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s