22-06-2011

De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.” (2 Corinteni 12:10).

Mult prea mulți sunt preocupați de propriile încercări și greutăți. Dar când ei uită de sine, și privesc la suferințele și nevoile altora, nu vor mai avea timp să amplifice suferințele lor. Lucrul plin de zel pentru Domnul este rețeta pentru suferința minții; și mâna de ajutor pentru ridicarea poverilor pe care Hristos le-a purtat pentru toată moștenirea Sa, va ușura poverile noastre și nu vor mai fi considerate vrednice a fi menționate. Lucrul corect, cinstit, punând mușchii la lucru sănătos, va avea ca rezultat  acțiuni sănătoase ale minții. Plăsmuirea constantă de boli și poveri este ceea ce ucide. Trebuie să ne mulțumim să suportăm sarcina datoriilor zilnice și presiunea mare a îndatoririlor de mâine –  lăsați aceste griji pentru momentul în care  trebuie să le luăm.

Suntem chemați acum să fim educați, ca să putem face lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu de făcut, și  nu ne va zdrobi viața. Cel mai umil are partea sa în această lucrare, și o parte din răsplată atunci când va avea loc încoronarea, și Hristos, Mijlocitorul și Răscumpărătorul nostru, devine Împăratul supușilor Săi răscumpărați. Trebuie să facem acum tot ce stă în puterea noastră să căutăm consacrare personală față de Dumnezeu. În prezentarea adevărului pentru acest timp, nu avem nevoie de mai mulți oameni puternici, nici de mai mulți oameni talentați, nici de mai mulți oameni învățați, ci de oameni care au o cunoaștere a lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos pe care L-a trimis El.

Evlavia personală va califica pe orice lucrător, pentru că Duhul Sfânt îl va lua în stăpânire, și adevărul pentru timpul acesta va deveni o putere, pentru că gândurile sale zilnice și toate activitățile sale se desfășoară în rândurile lui Hristos. Să ne ajute Domnul să înțelegem voia Sa divină, și s-o trăim cu toată inima, neabătut și atunci va fi bucurie în Domnul. – The Home Missionary, 1 noiembrie, 1897.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s