09-06-2011

“Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească” 1 Corinteni 3:6-7.

Aici se găsesc factorii puternici ce mişcă lumea. Crucea de pe Golgota aduce în supunere orice capacitate a celor care cred în Hristos, astfel încât ei să poată fi mijloace pentru salvarea sufletelor. Efortul uman trebuie unit cu divinul;  eficienţa trebuie să fie primită din cer. Noi trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Domnul este  înfățișat ca deschizând inimile bărbaţilor şi femeilor pentru a primi Cuvântul, iar Duhul Sfânt face Cuvântul eficient.

Cei care primesc adevărul au acea credinţă care conduce la acţiune hotărâtă, care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. Astfel adevărul este sfinţitor. Puterea sa transformatoare este văzută în caracter. Atunci  când este lăsat să intre în sanctuarul sufletului, nu acţionează superficial, lăsând inima neschimbată, nu trezește doar emoţii, neglijând raţiunea şi voinţa, ci coboară în profunzimea firii şi aduce întreaga fiinţă în  acțiune armonioasă.

Acum lucrarea celui care este cu adevărat convertit începe cu seriozitate. El trebuie să lucreze aşa cum a lucrat Hristos. El nu mai trebuie să trăiască pentru sine ci în întregime pentru Domnul. Lumea l-a pierdut, pentru că viaţa sa este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceasta înseamnă că eul nu mai deţine supremaţia. Lumina care străluceşte de la Crucea de pe Golgota îl susţine cu razele sale luminoase, iar Duhul a luat din lucrurile lui Hristos şi i le-a descoperit într-o lumină atât de atractivă încât au un efect transformator asupra obiceiurilor şi practicilor sale, arătând astfel că el este o creatură nouă în Hristos Isus.  El  recunoaste că fiecare dolar  are valoare, nu pentru satisfacerea gustului sau a poftei, nu pentru a-l ascunde în pământ, ci pentru a face bine, pentru a ajuta la câştigarea sufletelor la adevăr şi pentru a clădi împărăţia lui Hristos. Plăcerea sa este aceeași cu a lui Hristos – să vadă suflete salvate. De ce facem atât de puţin pentru salvarea oamenilor când este atât de mult de făcut? De ce facem atât de puţin pentru atragerea bărbaţilor, femeilor şi copiilor la Hristos? – Review And Herald,   6 octombrie 1891.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s