24-06-2011

Cât despre mine, fraţilor, cînd am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur.” 1 Corinteni 2:1-3.

Vor veni vremuri când biserica va fi clătinată de puterea divină și rezultatul va fi o activitate serioasă; pentru că puterea dătătoare de viață a Duhului Sfânt va inspira membrii săi să meargă mai departe pentru a aduce suflete la Hristos. Dar când această activitate este manifestată, lucrătorii cei mai serioși vor fi în siguranță numai dacă depind de Dumnezeu prin rugăciune constantă și stăruitoare. Ei vor avea nevoie să facă cereri stăruitoare ca prin harul lui Hristos să poată fi feriți de mândrie în lucrarea lor, sau de a face un mântuitor din lucrarea lor. Ei trebuie să privească constant la Isus, ca să poată înțelege că puterea Lui este cea care face lucrarea, și astfel să atribuie toată gloria lui Dumnezeu.

Vom fi chemați să facem cele  mai stăruitoare eforturi pentru a extinde lucrarea lui Dumnezeu și rugăciunea către Tatăl nostru ceresc va fi esențială. Va fi necesar să ne angajăm în rugăciune în odăiță, în familie, și în biserică. Casa noastră trebuie pusă în ordine și trebuie depuse eforturi stăruitoare pentru a atrage pe fiecare membru al familiei în activități misionare. Trebuie să căutăm să atragem simpatia copiilor noștri în lucrare serioasă pentru cei nemântuiți, pentru ca ei să facă tot ce pot oricând și oriunde pentru a reprezenta pe Hristos.

Dar să nu uităm că pe măsură ce crește activitatea, și avem succes în lucrarea pe care o avem de îndeplinit, există pericolul de a ne încrede în planurile și metodele omenești. Va fi tendința de a ne ruga mai puțin și de a avea mai puțină credință. Vom fi în pericolul de a ne pierde simțământul dependenței de Dumnezeu, singurul care poate face ca lucrarea noastră să poată avea succes; dar deși există această tendință, nimeni să nu creadă că instrumentul omenesc trebuie să facă mai puțin. Nu, el nu trebuie să facă mai puțin, ci să facă mai mult acceptând darul ceresc, Duhul Sfânt. Lumea, în propria ei înțelepciune nu cunoaște  pe  Dumnezeu, și fiecare putere omenească, într-un grad mai mic sau mai mare este în mod natural opusă lui Dumnezeu. Trebuie să privim la Isus și să cooperăm cu agenții cerești, aducând Tatălui cererile noastre în numele lui Isus. – The Review and Herald, 4 iulie, 1893.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s