17-06-2011

În timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt”. Faptele Apostolilor 13:52

Lucrarea Duhului Sfânt este nemărginit de mare. Aceasta este Sursa de la care vin la lucrătorul lui Dumnezeu puterea și eficiența; și Spiritul Sfânt este Mângâietorul, ca prezență personală a lui Hristos în suflet. Cel care privește la Hristos cu o credință simplă ca a unui copil este făcut părtaș al naturii divine prin lucrarea Spiritului Sfânt. Când este condus de Spiritul lui Dumnezeu, creștinul poate ști că devine desăvârșit în El care este Capul tuturor lucrurilor. Așa cum Hristos a fost slăvit în ziua Cincizecimii, tot așa va fi slăvit din nou în lucrarea de încheiere a Evangheliei, când Își va pregăti un popor care să stea în picioare la încercarea finală, în conflictul  de încheiere a marei lupte.

Când pământul este luminat de slava lui Dumnezeu, vom vedea o lucrare asemănătoare cu cea care a lucrat când ucenicii, plini de Duhul Sfânt, proclamau puterea unui Mântuitor înviat. Lumina cerului a pătruns în mințile întunecate ale celor care au fost înșelați de dușmanii lui Hristos, falsa Sa reprezentare a fost respinsă; pentru că prin eficacitatea Spiritului Sfânt, Îl vedeau acum înălțat ca Prinț și Mântuitor, pentru a da lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Hristos a fost slăvit prin puterea Spiritului Sfânt coborât peste oameni.

Descoperirea lui Hristos prin Spiritul Sfânt i-a făcut să-și dea seama de puterea și măreția Sa și și-au întins mâinile în credință spunând: “Cred.” Așa a fost în vremea Ploii Timpurii; dar Ploaia Târzie va fi mult mai bogată. Mântuitorul oamenilor va fi slăvit și pământul va fi iluminat cu strălucirea luminoasă a razelor neprihănirii Sale. El este izvorul de lumină, și lumina venind de la porțile întredeschise a strălucit asupra poporului lui Dumnezeu, pentru ca ei să-L poată înălța în caracterul Său slăvit în fața celor care stau în întuneric. – Căminul misionar,  1 noiembrie, 1893.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s