25-06-2011

Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.” 2 Timotei 2:3,4.

Avem doar puțin timp pentru a urgenta războiul; apoi va veni Hristos și această scenă a rebeliunii se va încheia. Atunci ultimele noastre eforturi de a lucra cu Hristos și a înainta împărăția Sa vor fi fost făcute. Unii care au stat în linia întâi a luptei, rezistând zeloși intrării răului, vor cădea la datorie, alții privesc cu tristețe eroii căzuți, dar nu au timp să înceteze lucrul. Ei trebuie să închidă rândurile, să apuce stindardul din mâna împietrită de moarte, și cu energie reînnoită să apere adevărul și onoarea lui Hristos. Ca niciodată mai înainte, trebuie rezistat păcatului și puterilor întunericului. Acest timp cere o activitate energică și determinată din partea celor ce cred adevărul prezent. Ei ar trebui să instruiască adevărul atât prin învățătură cât și prin exemplu.

Dacă timpul de așteptare a venirii Eliberatorului nostru pare lung, dacă doborâți de necazuri și istoviți ne simțim nerăbdători ca însărcinarea noastră să ia sfârșit și să primim o eliberare onorabilă din război, să ne amintim – și fie ca această amintire să oprească orice murmur – că Dumnezeu ne lasă pe pământ pentru a întâlni furtuni și conflicte, pentru a desăvârși un caracter creștin, pentru a ne familiariza mai bine cu Dumnezeu, Tatăl nostru și cu Hristos Fratele nostru mai mare, și pentru a lucra pentru Maestru, câștigând multe suflete la Hristos, pentru ca plini de bucurie să auzim cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios; …intră în bucuria stăpînului tău” ( Matei 25:21).

Fii răbdător, soldat creștin. Încă puțină vreme și Cel ce vine va veni. Noaptea de așteptare obositoare, veghere și durere e pe sfârșite. Răsplata va fi dată curând; se-arată zorii zilei veșniciei. Acum nu este timp de dormit – nici timp pentru regrete fără rost. Cel care se aventurează să doarmă acumva pierde ocazii prețioase de aface bine. Ni s-a  acordat privilegiul binecuvântat de a aduna snopii la marele seceriș; și fiecare suflet mântuit va fi încă o stea adăugată în coroana lui Isus, Răscumpărătorul nostru vrednic de adorare. Cine este dornic să dezbrace armătura, când ducând lupta încă puțin va realiza noi biruințe și va aduna noi trofee pentru veșnicie? – Review and Herald, 25 octombrie 1881.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s