20-06-2011

Tu îi vei vorbi, şi vei pune cuvintele în gura lui; şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui; şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut.” Exodul 4:15

Când cel care este conlucrător cu Hristos întipărește adevărul în inima păcătosului, în umilință și iubire, glasul iubirii vorbește prin unealta omenească. Ființele cerești lucrează cu unealta omeneească consacrată, iar Spiritul lucrează asupra sufletului necredincios. Convingerea de a crede vine de la Dumnezeu în inimă și păcătosul acceptă dovezile Cuvântului lui Dumnezeu.

Prin influența milostivă a Duhului Sfânt, el este schimbat și devine una cu Hristos în spirit și scop. Iubirea lui pentru Dumnezeu crește, el flămânzește după neprihănire și tânjește să fie mai mult asemenea Maestrului. Privind la Hristos, el este schimbat din slavă în slavă, de la o trăsătură la alta, și devine tot mai mult asemnea cu Isus. El este cuprins de dragostea lui Hristos și umplut cu o iubire profundă, fără odihnă pentru sufletele care pier, și Hristos, nădejdea slavei ia chip în el. ”Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12).- Mărturii pentru predicatori și evangheliști,  p. 220, 221.

Avem nevoie mai multă de lucrarea Celui Infinit și mult mai puțină încredere în uneltele omenești. Noi trebuie să pregătim un popor care să stea în picioare în ziua pe care Dumnezeu o pregătește; trebuie să atragem atenția oamenilor la crucea de pe Golgota, să le explicăm motivul pentru care Hristos a făcut acest mare sacrificiu. Trebuie să arătăm oamenilor că este cu putință ca ei să se întoarcă la supunerea față de Dumnezeu și la ascultarea de poruncile Sale. Când păcătosul vede pe Hrisos ca jertfă de ispășire pentru păcatele sale, oamenii să se dea deoparte. Ei doar să-i declare păcătosului că Hristos ”este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi” (1Ioan 2:2).

Încurajați-l să caute înțelepciune de la Dumnezeu; căci prin rugăciune serioasă el va învăța calea Domnului mai desăvârșit decât dacă ar fi fost instruit de vreun sfătuitor omenesc. El va vedea că prin călcarea legii a provocat moartea Fiului Dumnezeului infinit și va urî păcatele care au rănit pe Isus. Privind la Isus ca Mare Preot plin de compasiune și iubitor, inima sa va rămâne în pocăință. – Mărturii pentru predicatori și evangheliști,  p. 220.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s