27-05-2011

“Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el”. (Luca 10:33-34)

 Mi s-a arătat că lucrarea misionară medicală va descoperi, chiar în degradarea cea mai profundă, oameni care odată au posedat minţi deosebite și cele mai înalte calificări şi care vor fi salvaţi din condiţia lor căzută, printr-o lucrare potrivită. După ce au fost îngrijiţi cu bunăvoință şi nevoile fizice le-au fost împlinite, adevărul aşa cum este el în Isus trebuie adus înaintea minţilor oamenilor. Duhul Sfânt lucrează şi colaborează cu oamenii care trudesc pentru astfel de suflete şi unii vor aprecia temelia pusă pe stâncă  pentru credinţa lor religioasă.

Nu trebuie să fie  nici o prezentare uimitoare de doctrină ciudată către aceste persoane pe care Dumnezeu le iubeşte şi are milă; dar de îndată ce sunt ajutaţi fizic de către lucrătorii medicali misionari, Duhul Sfânt cooperează cu oamenii pentru ridicarea puterilor morale. Puterile morale sunt trezite la activitate şi multe din aceste suflete sărmane vor fi salvate în Împărăţia lui Dumnezeu.

Nimic nu poate și nici nu va putea vreodată să reprezinte lucrarea de  prezentare a adevărului pentru a ajuta oamenii exact acolo unde sunt,  ca lucrarea samariteanului. O muncă realizată în mod corespunzător pentru salvarea sărmanilor păcătoşi trecuţi cu vederea de biserici va fi poarta de intrare prin care adevărul va găsi loc în suflet.  E nevoie să fie stabilită o ordine diferită a lucrurilor printre noi ca popor, şi de îndată ce această lucrare este făcută, se va crea o atmosferă total diferită înconjurând sufletele lucrătorilor, deoarece Duhul Sfânt comunică cu cei care fac  lucrarea lui Dumnezeu, iar cei transformați de Duhul Sfânt vor fi o putere pentru Dumnezeu în ridicarea, întărirea şi salvarea sufletelor care sunt gata să piară. – Welfare Ministry  131,132

 Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s