15-05-2011

“Iată, Dumnezeul nostru căruia Îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins, şi ne va scoate din mâna ta, împărate. Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălţat!” (Daniel 3:17-18)

În timp ce aceşti tineri lucrau pentru propria lor salvare, Dumnezeu lucra în ei, ca să facă totul cu plăcere şi pentru El. Aici sunt relevate condiţiile succesului. Pentru a putea avea harul lui Dumnezeu, trebuie să ne îndeplinim partea. Domnul nu Şi-a propus să facă în locul nostru nici voinţa, nici înfăptuirea. Harul Său este dat să lucreze în noi voinţa şi înfăptuirea, dar niciodată ca un înlocuitor pentru efortul nostru. Sufletele noastre trebuie trezite pentru a coopera. Spiritul Sfânt lucrează în noi pentru a putea să ne lucrăm propria salvare. Aceasta este lecţia practică pe care Spiritul Sfânt Se străduieşte să ne înveţe. “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.”  ( Filipeni 2:13).

Dumnezeu va coopera cu toţi cei ce se străduiesc cu stăruinţă să fie credincioşi în slujba Sa, aşa cum a colaborat cu Daniel şi cu cei trei tovarăşi ai săi. Calităţile mintale nobile şi un nivel înalt de moralitate a caracterului  nu sunt rezultatul unui accident. Dumnezeu creează oportunităţi, succesul depinde de modul în care sunt valorificate. Ocaziile oferite de Providenţă trebuie să fie observate imediat şi apoi folosite de grabă. Sunt mulţi care pot deveni oameni puternici, dacă, asemenea lui Daniel, vor depinde de harul lui Dumnezeu pentru a fi învingători şi a-şi face lucrarea cu putere şi eficienţă.

Mă adresez ţie, tinere: Fii credincios. Pune inimă în lucrarea ta. Nu-i imita pe cei ce au un ritm încet şi care oferă servicii împărţite. Faptele, repetate ades, formează obiceiurile, iar acestea, caracterul. Cu răbdare îndeplineşte micile obligaţii cotidiene. Atâta timp cât subestimezi importanţa micilor datorii, formarea caracterului tău va fi nesatisfăcătoare. În faţa celui Atotputernic, fiecare datorie este importantă. Domnul spune: “Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.”  (Luca 16:10) În viaţa unui adevărat creştin, nu există lucruri neesenţiale . – Solii către tineret 147,148.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s