08-05-2011

“Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului.” (1 Samuel 1:27-28).

Mamele creştine ar trebui să-şi dea seama că ele sunt co-lucrătoare cu Dumnezeu când instruiesc şi-şi disciplinează copiii în aşa fel încât aceştia să fie în stare să reflecte caracterul lui Hristos. În această lucrare ele vor  avea colaborarea îngerilor cereşti; însă este o lucrare, din păcate neglijată şi din acest motiv Hristos este jefuit de moştenirea Sa -membrii mai tineri ai familiei Sale. Dar, prin locuirea Duhului Sfânt omenescul poate fi co-lucrător cu divinitatea.

Lecţiile lui Hristos din ocazia când a primit copiii ar trebui să lase o impresie mai profundă asupra minţii noastre. Cuvintele lui Hristos încurajează părinţii să aducă pe micuţii lor la Isus. Ei pot fi capricioși şi au slăbiciuni omeneşti, dar acestea n-ar trebui să ne împiedice de a-i aduce la Hristos. El a binecuvântat copiii care erau stăpâniţi de patimi ca fiind ai Săi.

Noi greşim adesea în formarea copiilor noştri. Părinţii fac pe voia copiilor lor în ceea ce este egoist şi demoralizant şi în loc să aibă chin sufletesc pentru mântuirea lor, îi lasă în vioia lor şi cresc cu temperamente pervertite şi caractere neatrăgătoare. Ei nu acceptă responsabilitatea dată de Dumnezeu de a-şi educa şi instrui copiii pentru slava Sa. Ei devin nemulţumiţi de obiceiurile copiilor lor, și mâhniți când îşi dau seama că greşelile copiilor sunt rezultatul propriei neglijenţe şi atunci se descurajează.

Dar dacă părinţii ar simţi că nu sunt niciodată eliberaţi de povara educării şi instruirii copiilor pentru Dumnezeu, dacă şi-ar face lucrarea cu credinţă, cooperând cu Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi lucrare, ei ar avea succes în aducerea copiilor la Mântuitorul. Fie ca taţii şi mamele să se dedice pe sine suflet, trup şi spirit lui Dumnezeu, înainte de nașterea copiilor lor. – The Signs Of The Times,  9 aprilie 1896.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s