22-05-2011

“Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba  şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat.” Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru”. (Faptele apostolilor 13:2-4)

Oh, câtă nevoie avem de Prezenţa divină! Fiecare lucrător să murmure rugăciunile sale către Dumnezeu pentru botezul cu Duhul Sfânt. Frățietatea ar trebui se adune împreună să cheme pe Dumnezeu pentru ajutor special, pentru înţelepciune cerească, astfel încât poporul lui Dumnezeu să poată şti cum să plănuiască, imagineze şi execute lucrarea. Mai ales  ar trebui ca oamenii să se roage ca Domnul să-Și aleagă reprezentanți şi să boteze pe misionarii Săi cu Duhul Sfânt.

Timp de zece zile ucenicii s-au rugat înainte ca binecuvântarea Cincizecimii să vină. Aveau nevoie de tot acest timp pentru ca să fie aduşi la o înţelegere a ceea ce înseamnă să prezinți o rugăciune eficientă, apropiindu-se tot mai mult de Dumnezeu, mărturisindu-și păcatele, umilindu-și inimile înaintea lui Dumnezeu şi prin credinţă privind la Isus şi devenind schimbat după chipul Său. Când binecuvântarea a venit, a umplut locul unde erau adunaţi; şi înzestraţi cu putere au plecat să facă o lucrare eficace pentru Maestru.

Ar trebui să ne rugăm tot atât de serios pentru coborârea Duhului Sfânt cum s-au rugat ucenicii în ziua Cincizecimii. Dacă ei aveau nevoie atunci de Duhul, cu atât mai mult avem nevoie astăzi. Întunericul moral acoperă pământul asemenea unui giulgiu. Tot felul de doctrine false, erezii şi înşelăciuni satanice rătăcesc minţile oamenilor. Fără Duhul şi puterea lui Dumnezeu, degeaba lucrăm pentru a prezenta adevărul. Noi trebuie să avem Duhul Sfânt care să ne susţină în luptă. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” Efeseni 6:12.

Nu putem cădea atât timp cât sperăm şi ne încredem în Dumnezeu. Fie ca fiecare suflet dintre noi, slujitori şi popor, să spună ca şi Pavel „Eu deci alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt” (1 Corinteni 9:26), ci cu credinţă sfântă şi cu speranţă, în aşteptarea câştigării premiului. – Căminul misionar, 1 noiembrie 1893.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s