26-05-2011

“De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi  înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.” (1 Corinteni 1:26)

Nu toţi pot ocupa acelaşi loc; dar oricine se predă influenţei sfinţitoare a Duhului Sfânt va fi sub comanda lui Hristos şi pentru bărbaţii şi femeile consacrate  Dumnezeu a luat măsuri depline. El Își va continua lucrarea printr-o varitate de căi şi instrumente. Nu doar cel mai talentat, nu doar  cei care deţin înalte funcţii de încredere sau sunt cei mai educți vor fi folosiți de Domnul în lucrarea Sa de salvare a sufletelor. El va folosi pe mulţi din cei care au avut puţine avantaje. Prin folosirea mijloacelor simple El va aduce pe cei care deţin proprietăţi şi pământuri la o credinţă a adevărului şi aceștia vor deveni mâna de ajutor a lui Dumnezeu în avansarea lucrării Sale. Nu întotdeauna cel mai strălucitor talent împlineşte cel mai mult pentru Dumnezeu. Domnul poate vorbi prin oricine este consacrat slujirii Sale.

Când înțelegem Duhul soliei, acela de a conduce sufletele să aleagă între viaţă şi moarte, vom vedea realizarea unei lucrări la care acum nici nu visăm. Deîndată ce spiritul misionar pune stăpânire pe bărbaţi şi pe femei, tineri şi bătrâni, vom vedea pe mulţi mergând la drumuri şi la garduri silind pe cei cu inima sinceră să intre.

Fie ca cei ce lucrează pentru suflete să-şi amintească de faptul că au promis solemn să coopereze cu Hristos, să asculte de îndrumările Sale, să urmeze călăuzirea Sa. În fiecare zi trebuie să ceară şi să primească putere de sus. Trebuie să prețuiască un simţământ constant al iubirii Mântuitorului, a eficienţei, atenţiei şi gingășiei Sale. Ei trebuie să privească la El ca la păstorul şi episcopul sufletelor lor. Atunci vor avea simpatia şi sprijinul îngerilor cereşti. Hristos va fi fericirea şi coroana bucuriei lor. Inimile lor vor fi conduse de Duhul Sfânt. Ei vor merge înainte îmbrăcaţi cu zel sfânt şi eforturile lor vor fi însoţite de o putere proporțională cu importanţa soliei pe car eo proclamă. – The Review And Herald,  27 octombrie 1910.

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s