12-05-2011

“Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării”. (Matei 18:2-6)

O, pentru o percepţie clară a ceea ce am putea realiza dacă am învăţa de la Isus! Izvoarele păcii şi bucuriei cereşti, deschise în sufletul învăţătorului de cuvintele minunate ale Inspiraţiei, vor deveni un râu puternic de influenţă, pentru a binecuvânta  pentru toţi cei care se unesc cu El. Să nu gândiţi că Biblia va deveni o carte plictisitoare pentru copii. Cu un dascăl înţelept lucrarea va deveni din ce în ce mai de dorit. Va fi pentru ei ca pâinea vieţii și nu se va învechi niciodată. Există în Biblie o prospeţime şi o frumuseţe care atrag şi încântă pe copii şi tineri. Este ca soarele care luminează pământul, oferindu-i strălucire şi căldură, și totuși inepuizabil. Prin lecţiile de istorie biblică şi doctrină, copiii şi tinerii pot învăţa că toate celelate cărţi îi sunt inferioare. Ei pot găsi aici un izvor de milă şi iubire.

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care instruește este în Cuvântul Său. O lumină, o lumină nouă şi preţioasă străluceşte pe fiecare pagină. Adevărul este descoperit acolo, iar cuvintele şi propoziţiile sunt clare şi adecvate momentului, ca şi cum glasul lui Dumnezeu le vorbeşte.

Avem nevoie să recunoaştem Duhul Sfânt ca fiind învăţătorul nostru. Duhului îi place să se adreseze copiilor şi să le descopere comorile şi frumuseţile Cuvântului lui Dumnezeu. Făgăduinţele rostite de Marele Învăţător vor captiva simțurile şi vor anima sufletul copilului cu o putere spirituală divină. Ei vor creşte într-o familiaritate roditoare cu lucrurile cereşti, ce vor fi ca o pavăză împotriva ispitelor duşmanului. – Buletinul Conferinței Generale, 1 aprilie 1898

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s