07-05-2011

“Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor întoarce la Tine”. (Psalmi 51:11-13)

Ce rugăciune este aceasta! Cât de evident este faptul că păcătoşii din familie nu trebuie trataţi cu indiferenţă, și că Domnul priveşte asupra lor ca fiind răscumpărați cu sângele Său. În fiecare familie în care sunt neconvertiţi, ar trebui să fie preocuparea celor ce cunosc pe Domnul, de a lucra cu înţelepciune pentru convertirea lor. Domnul va binecuvânta cu siguranţă eforturile părinţilor, care în iubire şi teamă de El caută să salveze sufletele din familiile lor. Domnul Isus aşteaptă să fie îndurător.

Fie ca această lucrare să înceapă din inimă! “Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus: dar Ţie nu-Ţi plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită”(Psalmi 51:16-17).  Să fie deci înţeles de toţi membrii familiei că lucrarea trebuie să înceapă de la inimă.Inima trebuie  să fie supusă şi pocăită prin puterea creatoare şi regeneratoare a Duhului Sfânt. Dându-și seama de ajutorul acestui agent puternic, nu pot părinţii să lucreze pentru convertirea copiilor lor cu mai mult zel şi iubire decât oricând pânp acuma?

Făgăduinţa Domnului este „Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele”(Ezechiel 36:25-27).

Când Duhul Domnului va lucra asupra inimilor părinţilor, rugăciunile şi lacrimile lor se vor înălța înaintea lui Dumnezeu, ei se vor ruga stăruitor şi vor primi har şi înţelepciune din ceruri. Ei vor fi astfel capabili să lucreze pentru copiii lor neconvertiţi. Și pe măsură ce Duhul se manifestă în cămin, el va fi adus şi în biserică şi cei care sunt misionari în cămin vor deveni și agenţi pentru Dumnezeu în biserică şi în lume. Instituţiile aşezate de Dumnezeu vor îmbrăca o cu totul altă formă. – The Review And Herald,  14 martie 1893

Acest devoţional este din cartea Şi voi veţi primi o putere de Ellen G. White.

Traducere: Ovidiu Afalter


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s